Steun voor aanpak dementiezorg van minister de Jonge (VWS)

Minister de Jonge van VWS vindt dat mensen met dementie specifieke zorg en ondersteuning nodig hebben die aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo moet er gedurende het hele ziekteproces een casemanager dementie beschikbaar zijn. Dat heeft de minister in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het is een reactie op de verbeterpunten die onderzoeksinstituten eerder signaleerden in het rapport ‘Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg’.

Alzheimer Nederland is tevreden. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp: ‘’We onderstrepen de uitspraak van de minister dat het aanvragen van de juiste zorg gemakkelijk moet zijn’’.
 

Concrete acties voor casemanagement dementie

De minister heeft de afgelopen maanden overlegd met de diverse partijen uit het inmiddels afgeronde actieplan casemanagement dementie, waaronder Alzheimer Nederland. In de brief aan de Tweede Kamer presenteert de minister de concrete afspraken die zijn gemaakt om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid op het gebied van casemanagement dementie. Ook wordt gesproken over betere doorverwijzing, het terugdringen van wachtlijsten en het verhogen van de kwaliteit van deze zorg.

Het eerste resultaat is al geboekt. Mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis, kunnen dankzij meer zorguren thuis gebruik blijven maken van hun casemanager. Julie Meerveld: “Alzheimer Nederland is blij dat het ministerie partijen stimuleert om nu écht te zorgen voor verbeteringen van het aanbod en vindbaarheid van casemanagement dementie. Wij blijven ons inzetten om te zorgen dat ambities uit de brief worden omgezet in resultaten”.
 

Betere informatie én persoonlijk aanbod hard nodig

De Jonge gaat met Alzheimer Nederland aan de slag om de informatievoorziening voor (toekomstige) patiënten en hun naasten op het gebied van dementiezorg te verbeteren. Daarnaast worden dit jaar in vier gemeenten pilots uitgevoerd om de persoonlijke benadering in de dementiezorg te vergroten, zoals afgesproken in de motie-Bergkamp c.s. Die moeten tevens zorgen voor oplossingen voor de schottenproblematiek in de zorg.

Het ministerie blijft zich inzetten met Alzheimer Nederland en PGGM voor ‘Samen Dementievriendelijk’. Op dit moment zijn er al 120.000 dementievrienden. Julie Meerveld: “Terecht stelt de minister dat we er samen voor kunnen zorgen dat mensen met dementie een waardig en gerespecteerd lid van de samenleving blijven. In het boekje “Langer Meedoen” hebben wij tien voorbeelden verzameld waarin de persoonlijke benadering centraal staat.”
 

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door