Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De urgentie is helder. Het doel van de dementierapporteur is om versnelling te brengen, door het delen van best practices, te verbinden en mogelijke drempels weg te nemen. Van Ark gaat hiervoor een jaar lang het land in om uit de praktijk verhalen en ervaringen op te halen. Ze gaat in gesprek met mensen met dementie en hun naasten, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals. Zij rapporteert integraal en transparant haar bevindingen en maakt deze openbaar zodat alle betrokken partijen vooruit kunnen. 

Nú voorbereiden op de toekomst

Het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers houdt geen gelijke tred met de stijging van het aantal mensen met dementie. Daarom moeten we ons als maatschappij nu voorbereiden op de (nabije) toekomst om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren, en tegelijkertijd de zorgkosten betaalbaar te houden. Gerjoke Wilmink: “Wij willen vooruitgang boeken, vaart maken. En daarom heeft Alzheimer Nederland een onafhankelijk dementierapporteur aangesteld. Met nieuwsgierige en kritische blik op de praktijk, zodat wij weten wat extra aandacht verdient, maar ook wat er goed gaat.” 

Signaleren, rapporteren en inspireren

Er zijn programma’s en strategieën voor wonen met dementie, inzet van technologie, kwaliteitsbewaking van professionele zorg en de dementievriendelijke samenleving. Maar wat gebeurt er nu écht en waar kunnen we van leren? Tamara van Ark: “Er zijn veel maatschappelijke afspraken en programma’s die gaan over dementie. Ook Alzheimer Nederland heeft een meerjarenstrategie en zet in op onderzoek en ondersteuning. Overheden, zorgverzekeraars en woningcorporaties zijn partijen die met elkaar de schouders onder deze programma’s moeten zetten. Want dementie is een uitdaging voor de héle samenleving. En dus hebben we elkaar nodig. Voor mij is het belangrijk om te kijken of de plannen en programma’s daadwerkelijk werken voor mensen met dementie en hun naasten.” 

Benieuwd naar alle activiteiten van de dementierapporteur? Kijk hier voor haar programma en hoe je in contact kunt komen.