Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Alzheimer Nederland hoort vaak van werkende mantelzorgers dat zij zich vaker ziek melden of besluiten te stoppen met hun baan, dit was de aanleiding van dit onderzoek. Van de 4.190 ondervraagde mantelzorgers van mensen met dementie had 48% een betaalde baan. Zij zorgen gemiddeld 15 uur per week voor hun naaste met dementie. Dit is flink hoger dan de belasting van de gemiddelde mantelzorger, die 7,4 uur per week zorgt. Kortom, je zou kunnen zeggen dat werkende mantelzorgers een dubbele baan hebben. Zij kunnen niet gemist worden als werknemer op een toch al krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 47% van de werkende mantelzorgers zegt dat ze de mantelzorg niet langer dan 2 jaar vol zullen houden. 

Casemanager dementie is noodzakelijk

Zowel voor werkende als niet-werkende mantelzorgers is de casemanager de meest noodzakelijke vorm van ondersteuning, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 53 procent van de werkende mantelzorgers geeft dit aan als eerste optie. Naast 50 procent van de niet-werkende mantelzorgers jonger dan 65 jaar en zelfs 62 procent van de oudere niet-werkende mantelzorgers. De onderbesteding in de wijkverpleging, waar de casemanager onder valt, was de afgelopen jaren echter enorm. Uit de Miljoenennota voor 2024 bleek dat dat in 2023 maar liefst 812 miljoen op de plank is blijven liggen. Een mooi budget om de casemanager alsnog actief in te zetten. “De zorgverzekeraar is vaak de zwakke schakel als het gaat om inkoop en het bieden van informatie”, aldus Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland. “En dat terwijl de casemanager cruciaal is, want na de diagnose dementie heb je zo veel vragen. De casemanager dementie helpt jou en je naasten de weg te vinden in het doolhof van regelgeving en zorg. En nog belangrijker de casemanager kan je helpen om mee te blijven doen, door je te helpen je sociale netwerk te versterken. De casemanager is een onmisbare steunpilaar voor mensen met dementie en hun mantelzorger.”  

De casemanager is een onmisbare steunpilaar voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

— Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland

Gerjoke Wilmink

Als alle mensen met dementie een casemanager krijgen, worden mantelzorgers beter ondersteund, hebben mensen met dementie een beter leven en besparen we 1,2 miljard, zo blijkt uit de businesscase casemanagement dementie van dementierapporteur Tamara van Ark. En belangrijk: zo behouden we de werkende mantelzorger in hun betaalde baan, waar ze óók hard nodig zijn. 

Dementiemonitor 2022  

Samen met het Nivel onderzoekt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. De resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg geven ons een helder beeld van de knelpunten én kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers beter te maken. We gebruiken deze uitkomsten in de gesprekken met politici, zorgprofessionals en gemeenten om tot gerichte oplossingen te komen.