Toezicht op dementiezorg

default header nieuwsberichten

Afgelopen donderdag, 7 april,  vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) mede in het kader van dementie. Er ontstond onder de Kamerleden wat onduidelijkheid over de wijze van toezicht.  De minister zei toe de Kamer snel nadere informatie te sturen. Alzheimer Nederland heeft de inspectie benaderd om daar waar nodig informatie ter beschikking te stellen.

Tweederde bezoeken aangekondigd
Om toezicht te houden op dementiezorg maakt de Inspectie gebruik van aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. Bij onaangekondigde bezoeken krijgt de Inspectie een alledaags beeld van de zorg die wordt geboden. Enkele Kamerleden gaven aan het ongewenst te vinden dat tweederde van de bezoeken van de IGZ, aangekondigde bezoeken zijn. Op deze wijze ontstaat er volgens hen geen realistisch beeld van de werkelijke situatie in een verpleeghuis. De minister stelde dat de norm is dat de bezoeken van de IGZ onaangekondigd zijn. Dit is ook het geval bij dementiezorg. De minister verklaarde het hoge aantal aangekondigde bezoeken, doordat er na het onaangekondigde eerste bezoek, vaak een tweede of derde bezoek plaatsvindt voor een verdiepend onderzoek. 

De minister zal de Kamer voor de zomer informeren over de wijze waarop de IGZ bezoeken aflegt om de kwaliteit van dementiezorg te onderzoeken.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door