Tweede Kamer over casemanagement dementie en verpleeghuiszorg

Vestiging Alzheimer Nederland

Vlak voor de zomervakanties breken twee belangrijke discussies los over dementiezorg: casemanagement en verpleeghuizen. Alzheimer Nederland heeft de Tweede Kamer informatie gegeven gebaseerd op alle signalen van mantelzorgers, mensen met dementie en medewerkers in de zorg. Na vandaag gaat de Tweede Kamer voor de zomer dicht. Dit betekent geen debatten tot begin september. Maar voor Alzheimer Nederland betekent het  gewoon doorgaan. We blijven niet stil zitten tot ieder persoon met dementie casemanagement heeft en er geen wachtlijsten meer zijn.

Verpleeghuiszorg

De  Inspectie voor de Gezondheidszorg maakte deze week het eindrapport over verpleeghuiszorg openbaar met resultaten van extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen in de afgelopen anderhalf jaar. Daaruit blijkt dat de inspectie zeer grote zorgen heeft over 11  instellingen. En dat 38 van de 150 verpleeghuizen het niet goed genoeg doen en onder toezicht blijven staan. Alzheimer Nederland is blij met de openbaarheid van de namen van de instellingen. Het is belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten weten wat ze kunnen verwachten van een verpleeghuis. In totaal zijn er 2322 verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland. Dit betekent dat een groot aantal verpleeghuizen het kwalitatief beter doen. Gea Broekema:"Maar uiteindelijk is één instelling waar de zorg niet goed is geregeld al teveel. Dit bekent dat deze instellingen aan de slag moeten. "

Van de 11 slecht beoordeelde verpleeghuizen staan er 7 bekend als koploper in het landelijk programma Waardigheid en Trots. Een verpleeghuis kan blijkbaar tegelijkertijd op verschillende onderdelen goed en slecht presteren. Mocht dit vragen opleveren dan adviseren wij u contact op te nemen met de cliëntenraad in uw verpleeghuis of u belt ons. Alzheimer Telefoon: 0800 5088.

Casemanagement

Op woensdag 5 juli vond het debat plaats over dementiezorg en specifiek casemanagement dementie. En daar zijn wij blij mee, want het is hoog tijd dat er een oplossing komt voor de wachtlijsten. Conclusie van het debat: alle politieke partijen zijn tevreden met  de afspraken uit het overleg tussen VWS en de sector (Deltaplan Dementie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, brancheverenigingen, gemeenten, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland). Eindelijk ligt er een actieplan om ervoor te zorgen dat iedereen met dementie casemanagement van voldoende kwaliteit krijgt.

De kamer is wel kritisch over de concreetheid van het plan. Wat betekent dit precies voor patiënten en mantelzorgers? Wanneer krijgen zij (weer) casemanagement? En wanneer zijn de wachtlijsten opgelost? Vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven. Staatssecretaris van Rijn belooft dat het actieplan in augustus concreet en klaar is en dat hij in oktober de Tweede Kamer informeert over de resultaten. Alzheimer Nederland blijft aandringen op concrete acties en informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie.

Aanvulling:

Donderdag 6 juli j.l. is de motie-Wolbert aangenomen. De kamer vraagt hiermee aan de staatssecretaris om samen met de NZa erop toe te zien dat zorgverzekeraars voldoen aan hun zorgplicht voor casemanagement dementie. Dit betekent extra druk op de goede plannen om casemanagement dementie voor iedereen met de diagnose dementie te herstellen.

Heeft u geen casemanagement dementie? Mail ons uw verhaal: casemanagement@alzheimer-nederland.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door