Prof. dr. Valery Lemmens lid van Raad van Toezicht Alzheimer Nederland

Prof. dr. Valery Lemmens is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland. Lemmens is lid van de raad van bestuur van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en bekleedt de leerstoel Cancer surveillance aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij heeft zes jaar de afdeling Research & Development geleid bij IKNL.  
 
Na 18 jaar ervaring in kankeronderzoek wil Valery Lemmens zijn horizon verbreden en zijn expertise inzetten in deze toezichthoudende rol bij Alzheimer Nederland. Door zijn ervaring als bestuurder kent hij het belang van een goede wisselwerking tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland volgt hij George Padberg op die eind 2020 aftreedt vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn.


Jarenlang ervaring in onderzoek

Vanaf 2003 is Lemmens werkzaam bij IKNL. Hij was tussen 2014 en 2019 hoofd van de afdeling Research & Development. Zijn onderzoek richtte zich met name op organisatie en kwaliteit van de zorg. Lemmens: “Tijdens mijn promotietraject kreeg ik meer inzicht in de klinische problematiek rondom ouder worden. De patiënten in mijn onderzoek hadden niet alleen kanker maar ook vaak andere aandoeningen, zoals alzheimer. Ik realiseerde me dat de grootste maatschappelijke uitdaging in Nederland de vergrijzing is en de daaraan gerelateerde ziektes zoals kanker en alzheimer. Er is veel minder geld voor onderzoek naar dementie dan naar kanker. De echte stappen vooruit in onderzoek, worden gezet door meer geld en subsidies. Mijn droom is dat dat iedere vijf jaar verdubbelt.” 
 
Gerjoke Wilmink is blij met de komst van Valery Lemmens: “Valery heeft inzicht in het belang van wetenschappelijk onderzoek voor een organisatie als Alzheimer Nederland maar ook kennis van financiering en subsidies. Wij hebben hem inmiddels uitgebreid welkom geheten als lid van onze Raad van Toezicht. ” 


Leden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland bestaat verder uit Liesbeth Spies (voorzitter), Frans Spijkers, Jan de Keijzer, Marieke Bolle en Vincent van den Boogert 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door