Van Rijn in de Tweede Kamer: Een personeelsnorm in alle verpleeghuizen

Op donderdag 17 november werd  in de Tweede Kamer gepraat over verpleeghuiszorg in Nederland. Alzheimer Nederland heeft vooraf de Kamerleden gevraagd te zorgen voor: a) meer handen aan het bed en b) verhogen van de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen.

Verder hebben we gevraagd meer aandacht te hebben voor goede ondersteuning in de fase tussen nog thuis wonen  en naar het verpleeghuis gaan. Alzheimer Nederland is blij dat de Kamerleden deze punten hebben opgepakt.  Een belangrijk resultaat van het debat is de  personeelsnorm die nu per 1 januari 2017 wordt ingezet. Hieronder leest u wat er in het debat is besproken:

Bezettingsnorm personeel verpleeghuizen

Staatssecretaris Van Rijn heeft in het debat aangegeven dat er per 1 januari 2017 een personeelsnorm komt in verpleeghuizen. Volgens Van Rijn kan er echter niet één vaste norm gesteld worden. Volgens hem moet er onderscheid   zijn tussen zorg voor mensen met dementie en mensen met fysieke beperkingen. De verpleeghuizen moeten daarom zelf  deze norm opstellen, gezien de mix aan patiënten in het verpleeghuis.  Van Rijn  heeft meer budget toegezegd  als de nieuwe personeelsnorm extra kosten voor verpleeghuizen met zich meebrengt.

Overgang van thuis naar verpleeghuis

Op het moment dat een patiënt intensievere zorg nodig heeft en de indicatie verpleeghuis krijgt, ontstaat er een overgangsfase. Casemanagement en andere hulp vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning valt dan weg. Daarbij komt dat er dan vaak een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd. Waardoor veel bijvoorbeeld dagbesteding te duur wordt voor veel mensen. De ChristenUnie en D66 hebben hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris. Van Rijn heeft aangegeven de knelpunten in deze overgangsfase goed te gaan bekijken. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland reageert: “Het is goed dat dit punt wordt opgepakt. Juist in deze fase zijn mensen heel kwetsbaar. Wij hopen dan ook dat hier snel maatregelen worden getroffen.”

Dementiemonitor

Alzheimer Nederland gebruikt de resultaten uit actueel onderzoek onder 3400 mantelzorgers om de Kamerleden te informeren. In de Dementiemonitor van NIVEL en Alzheimer Nederland geven mantelzorgers aan welke noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen zij zien in de zorg voor mensen met dementie.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door