Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dit is het derde jaar op rij dat Alzheimer Nederland deze vergelijking maakt en de keuzewijzer opstelt. Alzheimer Nederland verheldert met de keuzewijzer 2021 welke zorg en ondersteuning wordt vergoed voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Verbetering gaat te langzaam

Alzheimer Nederland is teleurgesteld dat nog niet alle zorgverzekeraars de informatie transparant op hun website hebben gezet. ‘Juist van zorgverzekeraars verwachten we dat ze klip en klaar zijn over bijvoorbeeld  over wijkverpleging, waar casemanagement dementie onder valt’, zegt Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en regionale hulp van Alzheimer Nederland. ‘In 2018 boden slechts 2 van de 10 zorgverzekeraars heldere informatie over vergoedingen van dementiezorg, inmiddels is dat de helft. Dat is een stijgende lijn, maar het gaat veel te langzaam. Dat vinden wij onacceptabel.’ Alle zorgverzekeraars ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met Alzheimer Nederland. De organisatie wil samen met de zorgverzekeraars kijken hoe de informatie over vergoedingen voor dementiezorg op de website (verder) kan worden verbeterd. 

Heldere informatie over dementiezorg

CZ, De Friesland, Menzis en VGZ lopen voorop als het gaat om informatievoorziening over dementie. Deze verzekeraars bieden een aparte informatiepagina waarop verzekerden goed geïnformeerd worden over zowel vergoedingen als gratis diensten. Zilveren Kruis heeft weliswaar geen aparte pagina over dementie, maar biedt wel specifiek informatie aan voor mantelzorgers van mensen met dementie. CZ, De Friesland, Menzis en Zilveren Kruis noemen bovendien expliciet de casemanager dementie in het vergoedingenoverzicht. VGZ verwijst verzekerden door naar het speciale platform dementie.nl van Alzheimer Nederland, voor meer praktische informatie over leven met dementie. 

Werk aan de winkel voor vijf zorgverzekeraars

Voor de vijf andere verzekeraars is er nog werk aan de winkel. De Amersfoortse heeft een informatiepagina over dementie, maar een zoekopdracht ‘dementie’ bij de vergoedingen levert geen resultaten op. DSW biedt geen specifieke informatie over vergoedingen voor mensen met dementie, net als Eno/Salland, ONVZ en Zorg en Zekerheid. Bij ONVZ is casemanagement dementie gelukkig wel te vinden onder de categorie ‘verpleging en verzorging thuis’. Ook zien we een toename in voorzieningen en cursussen aan mantelzorgers om hen te ondersteunen. Meerveld: “Dat is mooi, maar duidelijkheid over vergoeding van de zo noodzakelijke zorg zou prioriteit moeten hebben.”

Keuzewijzer nog steeds nodig

Om mensen te helpen bij hun keuze voor een zorgverzekering, heeft Alzheimer Nederland de keuzewijzer opgesteld. In de keuzewijzer wordt uitgelegd welke dementiezorg wordt vergoed en onder welke verzekering die valt. Daarbij gaat het onder meer om mantelzorgondersteuning, de mantelzorgmakelaar en respijtzorg. Maar ook om vervoer, hulpmiddelen of hospices. ‘Het is duidelijk dat de keuzewijzer nog steeds nodig is om mensen met dementie goede informatie over zorgverzekeringen te bieden. We blijven de informatievoorziening aankaarten bij de verzekeraars, zodat de keuzewijzer volgend jaar niet meer nodig is en álle verzekeraars duidelijkheid geven over dementiezorg’, aldus Julie Meerveld.