Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De Gezondheidsraad heeft alle beschikbare onderzoeksgegevens over hoogspanningslijnen en dementie op een rij gezet. Bij elkaar opgeteld vonden ze geen verhoogd risico op dementie bij omwonenden van hoogspanningslijnen. Daarnaast hebben ze gekeken naar beroepsmatige blootstelling, bijvoorbeeld bij mensen die bij elektriciteitsbedrijven werken. Daar kan de blootstelling hoger zijn dan in een woonomgeving. Hier vonden ze aanwijzingen voor een kleine verhoging van het risico op dementie.

Blootstelling op de werkvloer

Mensen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan magnetische velden, kregen net iets vaker dementie dan mensen die een ander beroep hadden. Helaas werd in deze onderzoeken niet gekeken naar de hoeveelheid en sterkte van de blootstelling. Want wanneer er werkelijk een effect is, verwacht je dat mensen met de hoogste blootstelling ook het hoogste risico lopen. Nu zijn er ook andere verklaringen mogelijk. Zo kan het zijn dat deze beroepsgroep een ongezondere leefstijl heeft, wat een risicofactor is voor dementie.

Voorzorgsmaatregelen blijven hetzelfde

Er gelden in Nederland al voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan magnetische straling zo laag mogelijk te houden. Nieuwe woningen moeten bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van hoogspanningslijnen staan. Uit het onderzoek blijkt dat verdere aanscherping van deze maatregel niet nodig is. Op de werkvloer blijft het advies om blootstelling aan magnetische velden zo laag mogelijk te houden.

Kans op dementie verkleinen

Er is geen reden om je zorgen te maken om een verhoogde kans op dementie als je dicht bij hoogspanningslijnen woont. Er zijn wel andere factoren die de kans op dementie verhogen, zoals lage mentale activiteit, weinig bewegen, overgewicht en roken. Aan deze risicofactoren kun je gelukkig zelf iets doen. Lees meer over de risicofactoren en wat je zelf kunt doen om je kans op dementie te verkleinen.