Verhoogt covid het risico op alzheimer?

In verschillende (inter)nationale media staat het bericht dat mensen van 65 jaar en ouder die corona hebben gehad, binnen een jaar twee keer zoveel kans hebben op de ziekte van Alzheimer. Niet alle artikelen vermelden echter dat het vooral ouderen zijn die getroffen worden door dit extra risico. Ook noemen ze niet dat de groep die corona had doorgemaakt veel vaker last had van risicofactoren van alzheimer, zoals hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes. 

De studie is uitgevoerd in Amerika, en werd op 13 september 2022 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Alzheimer’s Disease. De medische gegevens van meer dan 6  miljoen mensen werden geanalyseerd. Meer dan 400.000 mensen hadden corona gehad, deze werden vergeleken met ruim 5,8 miljoen mensen die de ziekte niet hadden gehad.  

Grote verschillen tussen de groepen 

Opvallend waren de enorme verschillen tussen de groepen. De groep die door corona was getroffen had meer dan 4 keer zoveel mensen die te maken hadden met armoede. Ook hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, depressie, roken en alcoholmisbruik kwamen veel meer voor. De onderzoekers hebben rekenkundige trucjes toegepast om deze verschillen tussen de groepen op te heffen. Bijvoorbeeld door een deel van de mensen uit te sluiten van de studie.  

Groter risico op alzheimer

Ook na correctie van de verschillen bleef er een groter risico op alzheimer na corona. Dit verschil nam wel af. Van een bijna verdubbeling van het risico (1,94 x) tot 1,59 x bij mensen tussen de 65 en 75 jaar. Boven de 75 jaar liep het risico nog verder op tot1,89 keer zoveel risico bij mensen van 85 jaar en ouder. Opvallend wat ook het verschil in toegenomen risico op alzheimer tussen mannen en vrouwen. Bij mannen nam deze toe met 1,50 x en bij vrouwen met 1,82. 

Wat is de verklaring? 

De verklaring voor het hogere risico dat gevonden is in deze studie is moeilijk te geven. Zoals aangegeven zaten er grote verschillen tussen de groepen. Dat maakt de kans op resultaten die achteraf niet kloppen groter. Bovendien ontstaat de ziekte van Alzheimer niet in één jaar. Het is een ziekte die zich langzaam ontwikkelt over tientallen jaren.  

Alzheimer mogelijk eerder zichtbaar door corona 

Het is goed voor te stellen dat corona de ziekte van Alzheimer eerder zichtbaar maakt. Voor mensen die al kampen met de eerste verschijnselen van dementie, zijn zaken als isolatie, medische behandeling en zelfs ziekenhuisopname natuurlijk extra ingrijpend. Zo wordt dementie bijvoorbeeld ook vaker vastgesteld bij ouderen die onder narcose zijn geweest. De extra belasting van het toch al kwetsbare brein, maakt de gevolgen van een sluimerende ziekte dan ineens zichtbaar. Desalniettemin roepen de onderzoekers op om de gevolgen van corona te blijven monitoren.  

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door