Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De vraag aan Alzheimer Nederland:
Mijn moeder slikte, voordat ze dementie kreeg, ruim 30 jaar de cholesterolverlager Lipitor. Als familie zagen wij toentertijd een mogelijk verband tussen deze cholesterolverlagers en haar dementie, maar dit werd door artsen niet gehoord. Inmiddels kom ik op internet heel veel artikelen tegen over de gevaren van cholesterolverlagers (statines). Op uw website vond ik echter geen informatie. Is er een verband tussen cholesterolverlagers en dementie?

Antwoord van Alzheimer Nederland:
Op internet is veel te lezen over dementie. Grote uitspraken over de oorzaken worden gedaan zonder dat meteen duidelijk wordt of de informatie wel uit betrouwbare bron komt. Om uit te zoeken hoe dit verhaal in elkaar steekt, spraken wij met prof. dr. Geert Jan Biessels. Hij is als neuroloog en onderzoeker verbonden aan het UMC Utrecht en gespecialiseerd in de rol van hart- en vaatziekten op de hersenen. We legden hem enkele vragen voor:

Samengevat

Prof. dr. Biessels vervolgt: " Mensen kijken - terecht - kritisch naar eventuele nadelige effecten van medicijnen. We moeten echter heel voorzichtig zijn met conclusies op basis van individuele patiënten. Naar statines is veel onderzoek gedaan in grote groepen mensen. Daar komen voor dementie geen alarmsignalen uit naar voren.  Op internet kan iedereen een pagina bouwen. Als je het vermoeden hebt dat statines slecht zijn, en je gaat googelen, kun je studies vinden die dit ‘aantonen’. Artsen kijken echter naar al het beschikbare bewijs. Dan kun je alleen tot de conclusie komen dat statines het risico op hart- en vaatziekten verlagen en geen of op de lange termijn misschien zelfs gunstig effect hebben op het risico op dementie.”

Stand van zaken lopend onderzoek

Wilt u weten waar we nu staan wat betreft het wetenschappelijk onderzoek? Ga dan naar onze speciale onderzoekspagina.