Verruiming normen euthanasie

default header nieuwsberichten

Vandaag verscheen in verschillende nieuwsmedia het bericht dat normen voor euthanasie worden verruimd. De ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie hebben onlangs deze nieuwe handreiking opgesteld in overleg met de artsenorganisatie KNMG.
Lees hier de handreiking

Reactie Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is de belangenorganisatie voor alle mensen met dementie en hun mantelzorgers en wij kunnen en willen alleen namens hen spreken. Wij ondersteunen hen om te leven met de ziekte, tot het einde.

Over het onderwerp euthanasie is onze achterban zeer verdeeld. We weten dat er een groep mensen is voor wie dit heel belangrijk is, maar ook een groep is fel tegen. Omdat de achterban hier zo verdeeld over is, is het voor Alzheimer Nederland nooit een lobby standpunt geweest.

Wij weten dat de behoefte aan informatie over het levenseinde groot is en zien het als onze taak om iedereen te informeren en adviseren, afgestemd op de persoonlijke situatie. Mensen met een euthanasieverzoek  adviseren wij sinds jaar en dag om deze wens te blijven bespreken, met de naasten en de behandelend arts. De schriftelijke verklaring blijft ook bij deze nieuwe verruimde handreiking cruciaal. Dus daar blijven we mee doorgaan


Wij verwijzen mensen met euthanasiewensen voor meer begeleiding naar de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
Lees meer over regelingen rond het levenseinde bij dementie op Dementie.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door