Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Eén op de vijf mensen krijgt dementie en in 2040 zal het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn tot ruim een half miljoen. Als we niet snel gaan investeren in goede dementiezorg, woonvormen voor mensen met dementie, goede mantelzorgondersteuning én preventie van dementie, zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen van volksziekte nummer één over twintig jaar niet te overzien. De voorspelling nu is dat de kosten zullen stijgen van ruim € 9 miljard per jaar nu tot naar schatting ruim € 15,5 miljard in 2040. Het is dan ook zeer zorgelijk dat er nauwelijks aandacht voor het onderwerp is in de verkiezingsprogramma’s. De SGP is de enige partij die een volledig hoofdstuk heeft gewijd aan dementie met onder meer aandacht voor de belangrijke rol van de casemanager dementie.  

Ondersteuning thuis is noodzakelijk

Dagbesteding en activiteiten voor mensen met dementie zorgen voor een verbeterde kwaliteit van leven en is nodig om het thuis langer vol te houden. Ook helpt het mantelzorgers om even op adem te komen. Er is momenteel een groot tekort aan dagbesteding, maar partijen lijken dat probleem niet te onderkennen. Gelukkig komt het belang van mantelzorg in vrijwel alle programma’s naar voren. Gemiddeld kost mantelzorg 7 uur per week. Echter, bij mantelzorg voor naasten met dementie weten we dat dit veel hoger ligt: gemiddeld 40 uur per week. Een fulltime baan dus en dat vaak naast het reguliere werk en de zorg voor het eigen gezin. Daarom is extra aandacht voor mantelzorg bij dementie hard nodig.

Woonvormen voor de toekomst

Dat er meer investeringen nodig zijn voor kleinschalige woonvormen voor ouderen, zien we in nagenoeg alle (concept)verkiezingsprogramma’s terug. De ChristenUnie komt met concrete oplossingen als het gaat om de toekomst van de ouderenzorg: de partij wil € 1 miljard beschikbaar stellen voor 80.000 ouderenwoningen. Dat vinden wij een goed idee, als de woningen een aparte focus hebben voor passende woonzorgvormen bij dementie. Hiervoor komt Alzheimer Nederland eind maart met een speciale meetlat: “wonen voor mensen met dementie”. Met deze meetlat kunnen de wooninitiatieven beter aansluiten bij de woonwensen van mensen met dementie. Tussenwoonvormen zouden hier een goede besteding voor zijn. Zo kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen op een veilige en vertrouwde manier.

Wetenschappelijke doorbraken

Een positieve vermelding krijgt het verkiezingsprogramma van het CDA, dat van plan is een budget van drie keer € 100 miljoen beschikbaar te stellen om onderzoek naar kanker, obesitas en alzheimer te bevorderen. Een onderzoeksbudget van € 100 miljoen voor dementie zou meer dan verstandig zijn, want de bestaande gelden hiervoor zijn ontoereikend en staan niet in verhouding tot de omvang van de maatschappelijke en budgettaire problematiek die dementie als ziekte veroorzaakt. Alzheimer Nederland vraagt zich af of het hier een extra impuls betreft, bovenop het toegezegde budget de komende 10 jaar van ruim  € 150 miljoen in de Nationale Dementiestrategie. Zelf zal Alzheimer Nederland haar investering in wetenschappelijk onderzoek de komende jaren verdubbelen.

Met preventie hersengezondheid verbeteren

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma oog voor preventie en bevordering van een gezonde leefstijl. Sommige partijen willen bepaalde vormen van preventie ook gaan vergoeden vanuit het basispakket. De meeste partijen lijken er echter niet bij stil te staan dat een gezonde leefstijl helpt  bij het reduceren van het risico op dementie. Preventie hoort meer dan ooit een prominent onderdeel te zijn van de Nationale Dementiestrategie van het volgende kabinet, en omgekeerd hoort het verminderen van de kans op dementie een prominent doel te zijn in het preventiebeleid. Dit zal tot uiting moeten komen in de aanwending van de beschikbare middelen en in het opnemen van hersengezondheid in het Nationaal Preventieakkoord. Alzheimer Nederland gaat zich - in samenwerking met andere gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties - richten op mensen met een verhoogd risico op dementie.

Regeerakkoord

In de verkiezingsprogramma’s ontbreekt dementie op een pijnlijke manier. Alzheimer Nederland neemt haar verantwoordelijkheid en vraagt het nieuwe kabinet dringend om hetzelfde te doen. De huidige regering laat met de Nationale Dementiestrategie een strategie na waarmee volksziekte nummer één aangepakt kan worden. Maar daarvoor zijn nog wel concrete invullingen nodig.