Vragenlijst ondervoeding bij verpleeghuisbewoners met dementie

Deelnemers gezocht voor het invullen van een korte online-vragenlijst over medische voeding bij ondervoede verpleeghuisbewoners met vergevorderde dementie.

Achtergrond

In 2015 was 22% van alle Nederlandse verpleeghuisbewoners ondervoed. Mensen met dementie hebben een verhoogd risico op ondervoeding. En ondervoeding verminderd de kwaliteit van leven en verhoogd onder ander de kans op doorligwonden.

Om de voedingstoestand bij ondervoeding te verbeteren wordt regelmatig medische voeding voorgeschreven. De beslissing om te starten met medische voeding bij een ondervoede oudere met gevorderde dementie is om verschillende redenen een ethisch beladen kwestie.

Doel van het onderzoek

Zorgprofessionals hebben moeite met de keuze om al dan niet te starten met medische voeding. De keuzes die gemaakt worden verschillen daarom per verpleeghuis. Met dit onderzoek wil de onderzoeker inzicht krijgen in het beslisproces van onder andere de Nederlandse beslisbevoegde mantelzorger. Met deze kennis hoopt ze de besluitvorming te verbeteren.

Wie kan deelnemen?

Mantelzorgers die formeel beslisbevoegd zijn met betrekking tot een verpleeghuisbewoner met de volgende eigenschappen:

  • 65 jaar of ouder;
  • gediagnosticeerd met dementie;
  • als gevolg van dementie niet in staat zelf beslissingen te nemen op het gebied van gezondheidsbeleid;
  • zich niet bevindend in de stervensfase (de fase waarin de persoon naar verwachting binnen enkele dagen zal overlijden);
  • niet gebruik makend van sondevoeding of parenterale voeding;
  • in staat oraal eten en drinken tot zich te nemen en dit ook niet weigeren.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit het eenmalig invullen van een korte en anonieme vragenlijst online. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten.

Meedoen?

Mocht u direct willen meedoen, dan kunt u de vragenlijst invullen door op de volgende link te klikken: https://nl.surveymonkey.com/r/ZJKYMPK

Meer informatie

Mocht u eerst meer informatie willen met betrekking tot dit onderzoek dan kunt u een e-mail sturen naar Mieke van Hamersveld, diëtist en klinisch epidemioloog in opleiding: miekevanhamersveld@gmail.com


 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door