Vrijheidsbeperking bij mensen met dementie

Vandaag voert de Eerste Kamer een gesprek aan de ronde tafel over de wet Zorg en Dwang. Hier wordt besproken hoe de nieuwe regelgeving rondom onvrijwillige zorg bij mensen met dementie er uit gaat zien.

In een belangenbehartigingsbrief van Alzheimer Nederland schrijft Julie Meerveld het volgende: "De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en naarmate dementie vordert, vertonen veel mensen met dementie veranderingen in gedrag. Veranderingen die pijnlijk, frustrerend en onbegrijpelijk kunnen zijn voor de omgeving en soms kunnen leiden tot gevaarlijk gedrag. Zowel voor de mensen zelf als voor hun omgeving. Nog te vaak wordt in dergelijke gevallen gedwongen zorg toegepast, zoals fysieke vrijheidsbeperking, onvrijwillige behandeling, maar ook het structureel toedienen van psychofarmaca. Onvrijwillige zorg kan mensen angstig maken en zal veranderingen in gedrag eerder stimuleren dan remmen." 

Waar ligt de ondergrens van het verantwoord toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met dementie? Zorgethicus Inge van Nistelrooij van de Universiteit voor Humanistiek en Alzheimer Nederland bogen zich samen over dit vraagstuk en schreef er een artikel over. Deze kunt u hier lezen.

Wat is de conclusie?

Ga met elkaar in gesprek over deze dilemma's. Dit kan op een goede manier door een dialoogbijeenkomst Vrijheid en Veiligheid bij dementie te organiseren. Een dialoogbijeenkomst geeft invulling om verschillende thema’s van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg te ontwikkelen binnen uw organisatie. Kijk hoe dit kan op de website van Vrijheid en Veiligheid.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door