Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Joep Koch, vrijwilliger Alzheimer Nederland, zet zich hiervoor in:

Ik ga in gesprek met gemeenten om te zorgen dat mantelzorgers het vol kunnen houden. Ruim 50% van hen is al overbelast.

Het grootste deel van de mensen met dementie woont thuis en de zorg voor hen komt grotendeels terecht bij de mantelzorger. Gemiddeld zorgen zij 40 uur per week voor hun naaste met dementie, een fulltime baan dus en dat vaak naast werk en zorg voor een gezin.

Belang van ondersteuning bij dementie wordt te vaak onderschat

Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en regionale hulp: “Wij maken ons grote zorgen. Door corona is de eenzaamheid en belasting van mantelzorgers toegenomen en mensen met dementie gaan harder achteruit. Gemeenten hebben een belangrijke rol. Zij kunnen meer respijtzorg, ontmoetingsplekken, lotgenotencontact en 1 op 1 activiteiten faciliteren en daar actief over communiceren. Dat kan en moet, ook in coronatijd. Sociale ontmoetingen en contact zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers van levensbelang.”

Dementie is overal urgent

Van Rotterdam tot Rucphen en van Drenthe tot Midden Brabant: door heel Nederland zijn vrijwilligers in gesprek gegaan met de gemeente. Met de wethouder van Utrecht worden aan de hand van de focusbrief vervolgafspraken gemaakt: samen aan de slag met huisvesting en de informele zorg. Julie Meerveld: “Dit soort gesprekken met de gemeente zijn van grote betekenis. Want het is belangrijk dat gemeenten aansluiten op de wensen en behoeften van de groeiende groep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook op het gebied van wonen. Denk aan een groter aanbod van verschillende woonvormen met flexibele ondersteuningsmogelijkheden. Of aan ontmoetingscentra en dagbesteding in de buurt. Daar moet nu snel aan gewerkt worden.”

Gemeente Arnhem zet zich samen met de regionale afdeling in voor de inwoners met dementie en hun naasten. Wethouder Van der Zee uit Arnhem ziet dat dementie een belangrijk thema is in Arnhem:  

We werken met veel verschillende partijen samen. Daar horen ook mantelzorgers en mensen met dementie bij. Met de afdeling Arnhem van Alzheimer Nederland en de focusbrief kunnen we hieraan werken en leggen we focus. We blijven met elkaar in gesprek.
De focusbrieven worden overhandigd in Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Kaag en Braassem.
Op de foto’s: de focusbrieven worden overhandigd in Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Kaag en Braassem.