Mantelzorgers spreken zich uit: Wat als het jóuw liefste overkomt?

Alzheimer Nederland start campagne: Toekomst zonder dementie is mogelijk

De kans dat je in je leven met dementie te maken hebt krijgt is groot. Op dit moment zijn er 290.000 mensen met dementie in Nederland. Dat aantal stijgt explosief en zal in 2050 zijn verdubbeld naar 620.000 mensen. Ténzij we tegen die tijd oplossingen hebben gevonden om de verschillende vormen van dementie te behandelen, vertragen of nog beter: voorkomen en genezen. Alzheimer Nederland is er van overtuigd dat we het tij kunnen keren en de oplossingen komen van verschillende kanten. Alzheimer Nederland financiert daarom zeer breed dementieonderzoek. En dat is hard nodig. Wat als het om jouw dierbare zou gaan?    

Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: “Er wordt momenteel belangrijke vooruitgang geboekt in het dementieonderzoek. Helaas is het zo dat wat misschien een grote stap is voor onderzoekers, voor huidige patiënten nu nog helemaal niets betekent. Een voorbeeld daarvan is het medicijn Aducanumab waarover momenteel veel te doen is. De ontwikkeling van Aducanumab is een topje van een ijsberg aan onderzoek. Het laat zien dat we processen die tot alzheimer kunnen leiden, kunnen beïnvloeden. Maar het proces om van kennis naar medicijnen te komen is een lange en complexe weg.”

Onderzoek voor een beter leven mét en een toekomst zonder dementie

Alzheimer Nederland financiert onderzoek naar het ontstaan van verschillende ziektes die dementie veroorzaken, naar risicoreductie, vroegtijdige diagnose en behandeling/vertraging van de ziekteprocessen. Daarnaast benadrukt Alzheimer Nederland dat er meer aandacht nodig is voor de ondersteuning van mensen met dementie nú en financiert daarom ook onderzoek naar verbetering van kwaliteit van leven en welbevinden.

Mensen met dementie en mantelzorgers bepalen de richting van het onderzoek. En samen met een onafhankelijke wetenschappelijke commissie beoordelen ze de subsidieaanvragen van wetenschappers. Wilmink: “Er is nog veel meer onderzoek nodig en dat kunnen wij als gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie mogelijk maken dankzij onze donateurs. Uiteindelijk is de boodschap eenvoudig: alleen met meer geld maken we meer onderzoek mogelijk en brengen we een toekomst zonder dementie dichterbij.”

Wat alz… het jouw dierbare is

Dementie is geen ver-van-je-bed show. Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit in rap tempo. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is dat 1 op 3. In de campagne ‘Wat alz… het jouw dierbare is’, staan verschillende mantelzorgers zelf centraal, met hun persoonlijke verhaal. Zij kennen het verdriet van het verlies - omdat zij zelf een partner, ouder, of kind hebben met dementie. Wilmink: “Dementie is echt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Iedereen die er zelf mee te maken heeft weet dat. Nu wordt het tijd dat de rest van de mensen dit ook begrijpt, zodat we het tij kunnen keren en zo min mogelijk mensen dit mee hoeven maken in hun leven.”

Stop dementie 

De campagne ‘Wat alz… het jouw dierbare is?’ – Stop dementie – start op 16 oktober en loopt tot begin november. De campagne is te zien in commercials op tv, (online) advertenties en abri’s en is ontwikkeld door Alzheimer Nederland zelf, samen met een betrokken groep mantelzorgers en mensen met dementie. De spots zijn gemaakt door tv productiebedrijf TinCan.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door