Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Uit de tien ingezonden publiekssamenvattingen zijn drie finalisten geselecteerd. Deze zijn beoordeeld door een jury van mantelzorgers van mensen met dementie. Snapten zij waar het onderzoek over ging? En wat vonden ze van de schrijfwijze? Het niveau van de schrijfkunsten van de finalisten lag dit jaar erg hoog. Naast Eikelboom kregen de samenvattingen van Lynn van Olst en Maarten Houben welverdiende hoge cijfers van de jury.

De beste samenvatting  

De jury was het meest te spreken over de begrijpelijkheid van de samenvatting van Eikelboom.  Een greep uit de lovende opmerkingen van de jury over zijn samenvatting: ‘het leest heel prettig’, ‘heel duidelijk en goed verwoord’ en ‘de titel en tussenkopjes maken het stuk duidelijk en makkelijk te volgen’.  

Onderzoek begrijpelijk uitleggen 

Eikelboom vindt het belangrijk om de resultaten van zijn onderzoek te verspreiden. ‘Dat zouden we veel meer moeten doen als onderzoekers. Het is natuurlijk wel lastig om je onderzoek begrijpelijk uit te leggen. Zelf heb ik tijdens mijn onderzoek veel contact gehad met de doelgroep, daardoor heb ik geleerd op welke manier je dingen begrijpelijk kunt uitleggen. Die ervaring kan ik ook goed gebruiken bij mijn huidige werk naar gedragsveranderingen bij het Korsakovcentrum van Vincent van Gogh in Venray.’ 

Bokaal en 2.500 euro voor loopbaanontwikkeling

Eikelboom wint de bokaal en 2.500 euro voor loopbaanontwikkeling. ‘Met deze mooie prijs hoop ik mij verder te ontwikkelen in het verspreiden van wetenschappelijke kennis onder collega’s op congressen. Maar ik wil mij vooral ontwikkelen in het overbrengen van wetenschappelijk inzichten naar de praktijk. Daar doe je het uiteindelijk voor!’  

Presentatie donateursbijeenkomst Alzheimer Nederland 

Naast de prijzen mag Eikelboom ook zijn onderzoek presenteren op de jaarlijkse donateursbijeenkomst van Alzheimer Nederland. Daar kijkt hij erg naar uit. ‘Ik heb al vaker lezingen of presentaties gegeven bij bijvoorbeeld Alzheimer Cafés en dat vond ik altijd heel leuk. Mensen hebben vaak vragen over gedragsveranderingen en weten niet dat het bij alzheimer kan horen. Het geeft mij veel voldoening als ik ze daar meer over kan vertellen.’   

Talentontwikkeling van onderzoekers 

Dit is het tweede jaar dat Alzheimer Nederland de proefschriftprijs uitreikt. Vorig jaar nam Daphne Naessens de prijs in ontvangst. Deze prijs is één van de manieren waarop Alzheimer Nederland talentontwikkeling van onderzoekers wil stimuleren. Werkgevers en financiers hechten steeds meer waarde aan vaardigheden op maatschappelijke thema's buiten het onderzoek, zoals onderwijs, implementatie én communicatie. Deze prijs geeft erkenning aan communicatievaardigheden van onderzoekers. Met talentontwikkeling wil Alzheimer Nederland het aantal en de kwaliteit van dementieonderzoekers in Nederland vergroten.