Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Betrouwbare diagnose van lyme?

Op internet wordt de betrouwbaarheid van de lymetesten in Nederland nogal betwijfeld. Daardoor laten mensen minder betrouwbare testen doen bij buitenlandse klinieken. Deze hebben vrijwel altijd als uitslag dat de ziekte van Lyme aanwezig is. Deense journalisten toonden deze werkwijze aan in een aflevering van actualiteitenprogramma Zembla. Naast dat de klinieken valse hoop bieden aan mensen met ernstige aandoeningen, is de behandeling met antibiotica ook risicovol. Jens Lundgren, Hoogleraar Infectieziekten, Universiteit van Kopenhagen zegt daarover in de documentaire: ‘Hoe langer de antibioticabehandeling duurt, hoe meer de normale bacteriën in het lichaam te lijden hebben. Dit kan ernstige problemen veroorzaken.’

Bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek laat zien dat dementie en andere hersenaandoeningen als MS en Parkinson, niet vaker voorkomen in gebieden waar veel lyme voorkomt en ook niet minder voorkomen in gebieden waar lyme niet voorkomt. Lyme is dus in ieder geval geen grote veroorzaker van dementie.

Lijkt lyme op dementie?

Bij een vergevorderd stadium van de ziekte van Lyme kunnen ook geheugenklachten optreden, maar er is bijna nooit verwarring met de ziekte van Alzheimer. Dat komt omdat het beloop van de klachten sneller is bij een lyme-infectie dan bij de meeste vormen van dementie. Daarnaast geeft lyme ook andere ‘rode vlaggen’ zoals een scheef gelaat, huidafwijkingen of koorts, waardoor de dokter aan lyme zal denken en hier onderzoek naar zal doen.

Lyme oorzaak dementie?

Alzheimer Nederland sprak voor dit artikel met verschillende experts op het gebied van dementie en de ziekte van Lyme. Zij zijn eensgezind. Dat de ziekte van Lyme zo op dementie lijkt zonder andere klachten is zeer onwaarschijnlijk en praktisch onmogelijk. De ziekte van Lyme is echter wel een ziekte die andere ernstige klachten kan veroorzaken. 

Meer weten?