Lotgenotengroep voor partners van mensen met geheugenproblemen of een beginnende dementie op jongere leeftijd in Oss

Wie op jongere leeftijd te maken krijgt met geheugenproblemen of een beginnende dementie heeft specifieke vragen. Vaak is er dan een behoefte aan een ander soort ondersteuning dan ouderen met geheugenproblemen of dementie.  Het ziekteproces is zowel voor patiënten zelf als voor partners en familieleden vaak zeer ingrijpend. Het is van belang om inzicht te krijgen in de gevolgen van het dementieproces . Bij Indigo willen we inspelen op de specifieke vragen voor partners via deze lotgenotengroep

INHOUD
In deze groep kunt u, onder begeleiding,  ervaringen en tips uitwisselen over het omgaan met jonge mensen met dementie, over het zorgen voor de ander én voor uzelf. Het uitwisselen van ervaringen, het geven van adviezen aan elkaar, maar vooral het samen delen van emoties en gedachten, geven het gevoel dat u er niet alleen voor staat. Het helpt voorkomen dat u overbelast raakt.  

WERKWIJZE 
Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met thema’s die op dat moment in de groep leven. Veel voorkomende thema's zijn geheugenproblemen, relaties en rol verandering, omgang met echtgenoot en kinderen, sociale contacten, wat te doen om gezond te blijven, wettelijke regelingen en financiële zorgen.    

VOOR WIE?  
De lotgenotengroep is voor partners van mensen met geheugenproblemen en een beginnende dementie in de leeftijd jonger dan of rond de 65 jaar. 

WAAR EN WANNEER? 
Eén keer per maand op de dinsdagochtend van 9.30 - 11.30 uur in Oss, bij voldoende aanmeldingen ook in Uden/Meierijstad  
 

KOSTEN 
De cursus wordt door veel gemeentes gesubsidieerd en is voor u dus gratis.   

AANMELDEN 
Hebt u interesse in deze lotgenotengroep Of hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer: 088 - 0 16 18 00 of via e-mail: 
aanmelden@indigobrabant.nl.  

OVER INDIGO 
Indigo Brabant biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij. Dit doet Indigo in Brabant op drie manieren: behandeling in de Basis GGZ, training en preventie in uw gemeente en POH GGZ bij huisartsen. Indigo biedt ook begeleiding bij chronische problematiek. 

Deze activiteit maakt deel uit van