Welke hulp kan de gemeente bieden bij dementie.

Vanavond vertellen de WMO consulenten van Druten en West Maas en Waal, wat er aan zorg en ondersteuning mogelijk is in de thuissituatie.  
Wat is er allemaal mogelijk vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  
Hoe en waar moet je naar toe, wat gebeurt er na een melding, het keukentafel gesprek, de inzet van zorg en/of ondersteuning.  

Vanaf 19.00  uur is de zaal open en staat de koffie en thee klaar.
De avond start om 19.30 uur. De avond duurt tot 21 uur.
Na afloop is er gelegenheid om nog wat  te drinken en na te praten.
Inlichtingen:
Jessie Reulen
telefoon: (0487) 510126

Deze activiteit maakt deel uit van