Onderzoeksprogramma Memorabel

Eén van de onderdelen van het Deltaplan Dementie is het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Memorabel. De onderzoeksagenda die wij hebben opgesteld met hulp van mensen met dementie, mantelzorgers en wetenschappers, ligt mede aan de basis van dit programma.

Alzheimer Nederland is na de overheid de grootste investeerder in het onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. We zoeken ook samenwerking met andere partijen om nog meer onderzoek mogelijk te maken. Zo hebben wij samen met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM het PGGM Stimuleringsfonds opgericht. Dit fonds maakt praktijkgericht onderzoek naar dementie mogelijk. In acht jaar wil Alzheimer Nederland samen met haar partners 12,5 miljoen euro investeren in onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. 

> Bekijk de onderzoeken van Alzheimer Nederland in het kader van het Deltaplan Dementie.
 

Selectie onderzoeken door mensen met dementie en mantelzorgers

Alzheimer Nederland zorgt ervoor dat de stem van mensen met dementie en mantelzorgers gehoord wordt in onderzoek naar dementie. Daarom organiseert Alzheimer Nederland de beoordeling van onderzoeksaanvragen binnen het onderzoeksprogramma Memorabel. We vragen deze focusgroepen wat ze de belangrijkste onderwerpen vinden voor onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat het onderzoek zo relevant mogelijk is.

Innovatieve onderzoeken

Fundamenteel onderzoek kan leiden tot betere diagnostiek, preventie en behandeling van dementie. In 2019 heeft Alzheimer Nederland aan 18 onderzoeksprojecten financiering toegekend binnen de innovatieve ronde.

> Bekijk de onderzoeken

Fellowships ZonMw

In 2019 organiseerde ZonMw een subsidieronde voor jonge talentvolle onderzoekers in het kader van het Deltaplan Dementie. Alzheimer Nederland steunde in deze ronde drie onderzoekers met een toekenning van € 100.000.

> Meer over de onderzoeken

Europese onderzoeken

Nederland draagt bij aan een Europees subsidieprogramma voor onderzoek naar dementie. In 2019 gaf ZonMw met medefinanciering van Alzheimer Nederland subsidie aan zeven projecten waar Nederlandse onderzoekers een belangrijke rol in spelen.

> Lees over de onderzoeken

Combinatie van bevolkingsonderzoeken

Binnen de subsidieronde ‘Memorabel 6’, werden onderzoeksgroepen die bevolkingsonderzoek naar dementie uitvoeren, uitgenodigd om met elkaar een onderzoek te starten waarbij gegevens worden gecombineerd, om sneller tot antwoorden te komen. 

Meer over dit onderzoek >