Deltaplan Dementie, pijler onderzoek

Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie
 

Onderzoeksprogramma Memorabel

Eén van de onderdelen van het Deltaplan Dementie is het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Memorabel. De onderzoeksagenda die wij hebben opgesteld met hulp van mensen met dementie, mantelzorgers en wetenschappers, ligt mede aan de basis van dit programma.

Alzheimer Nederland is na de overheid de grootste investeerder in het onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. We zoeken ook samenwerking met andere partijen om nog meer onderzoek mogelijk te maken. Zo hebben wij samen met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM het PGGM Stimuleringsfonds opgericht. Dit fonds maakt praktijkgericht onderzoek naar dementie mogelijk. In acht jaar wil Alzheimer Nederland samen met haar partners 12,5 miljoen euro investeren in onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. 

> Bekijk de onderzoeken van Alzheimer Nederland in het kader van het Deltaplan Dementie.
 

Stem van mensen met dementie en mantelzorgers

Alzheimer Nederland zorgt ervoor dat de stem van mensen met dementie en mantelzorgers gehoord wordt in onderzoek naar dementie. Daarom organiseert Alzheimer Nederland de beoordeling van onderzoeksaanvragen binnen het onderzoeksprogramma Memorabel. We vragen groepen patiënten en mantelzorgers tijdens focusgroepen wat ze de belangrijkste onderwerpen vinden voor onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat het onderzoek zo relevant mogelijk is.

Innovatieronde 2017

Alzheimer Nederland heeft eind 2017 toegezegd twaalf onderzoeken te ondersteunen met in totaal € 1.348.140. De onderzoeken hebben een hoog innovatief karakter en zijn gericht op het genereren van nieuwe kennis over dementie. De twaalf onderzoeken zijn divers van karakter. Van onderzoek naar betere diagnostiek via een bloedtest tot onderzoek naar onder andere de invloed van bacteriën in de darmen, depressie en luchtvervuiling op de ziekte van Alzheimer. Alle onderzoeken hebben als doel om bij te dragen aan een beter begrip van de ziekte, wat moet leiden tot doorbraken op het gebied van diagnostiek, preventie of behandeling.

Bekijk de twaalf onderzoeken

 

Memorabel 2017: twee miljoen naar onderzoek voor dementie

In 2017 organiseerde onderzoeksorganisatie ZonMw in samenwerking met Alzheimer Nederland een nieuwe subsidieronde in het kader van het Deltaplan Dementie. ZonMw heeft 28 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten gehonoreerd. In totaal is ruim € 17 miljoen besteed. De individuele projecten ontvangen bedragen tussen € 200.000 en € 1.500.000. Alzheimer Nederland werkte mee aan de ronde door beoordeling door ervaringsdeskundigen te organiseren en door bij elf projecten als co-financier op te treden. In totaal steunde Alzheimer Nederland de projecten met in totaal twee miljoen euro. 

Bekijk de projecten