Memorabel 6: combinatie van bevolkingsonderzoeken

In Nederland zijn verschillende bevolkingsonderzoeken die onderzoek doen naar de oorzaken van dementie en de mogelijkheden om dementie te voorkomen. Binnen de subsidieronde ‘Memorabel 6’, werden onderzoeksgroepen die bevolkingsonderzoek uitvoeren, uitgenodigd om met elkaar een onderzoek te starten waarbij gegevens worden gecombineerd, om sneller tot antwoorden te komen.

Het onderzoek ‘Primaire preventie’ is een combinatie van 9 bevolkingsonderzoeken. Hieronder leest u meer over dit onderzoek.

Primaire preventie

Alzheimer is een complexe aandoening. Er is niet één oorzaak, maar er zijn er velen. Een combinatie van aanleg (genen) en omgevingsfactoren leidt ertoe dat processen in de hersenen steeds verder ontsporen, tot uiteindelijk sprake is van dementie. Het traject van de allereerste hersenveranderingen tot aan dementie duurt wel 20 à 30 jaar. Maar al vóór die tijd spelen risicofactoren, zoals hoge bloeddruk of ongezonde voeding een rol.

Krachten bundelen

Om de complexe route van aanleg en omgeving tot aan dementie te begrijpen moeten we alle aspecten en stadia onder de loep nemen. Het is onmogelijk voor één enkel onderzoek om dit hele complex te onderzoeken. In dit project bundelen 9 grote bevolkingsonderzoeken daarom hun krachten.

Bijdrage risicofactoren berekenen

De onderzoekers gaan berekenen hoeveel iedere risicofactor bijdraagt aan het ontstaan van dementie. Dit vertalen ze in praktische adviezen voor patiënten en mantelzorgers. Daarnaast doen ze aanbevelingen voor de manier waarop nieuwe (geneesmiddelen)onderzoeken moeten worden opgezet om de kans op succes te maximaliseren. Als laatste betekent deze subsidie ook dat het bevolkingsonderzoek in Nederland een nieuwe impuls krijgt, waardoor het ook in de toekomst antwoorden blijft opleveren.