Implementatiebeurs 2018: muziektherapie

In 2018 heeft Alzheimer Nederland de implementatiebeurs ter beschikking gesteld. Deze beurs van € 50.000 had als doel om de impact van muziektherapie te vergroten. Muziektherapie is namelijk bewezen effectief, maar wordt nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Het volgende project is geselecteerd na beoordeling door ervaringsdeskundigen, implementatiedeskundigen en wetenschappers.


Muziektherapie thuis

Mensen met dementie worden langer thuis behandeld. Deze vertrouwde omgeving is goed voor hen maar zorgt ook dat er een grotere behoefte is naar behandelingen en steun voor mantelzorgers in de thuissituatie, bijvoorbeeld om te helpen bij gedragsproblemen.
Muziektherapie kan gedragsproblemen bij mensen met dementie verminderen. Hiervoor moet deze therapie wel op de persoon met dementie worden afgestemd. De een vindt bijvoorbeeld Nederlandstalige muziek fijn terwijl de ander juist geniet en rustig wordt van psalmen. Echter hebben thuiswonende mensen met dementie nog maar weinig toegang tot muziektherapie op maat.

Het doel van dit project is om te bestuderen hoe deze muziektherapie het beste kan worden toegepast in de praktijk. Hiervoor willen de onderzoekers in eerst instantie tien mensen met FTD (waar gedragsproblemen veel voorkomen) wekelijkse muziektherapiesessies aanbieden, negen weken lang. Daarnaast krijgt elke persoon met dementie een tablet met daarin een op maat gemaakt aanbod aan muziek(therapie) om thuis verder te gebruiken.

De onderzoekers kijken samen met de muziektherapeuten, de mensen met dementie en de mantelzorgers of deze vorm van muziektherapie in de praktijk goed werkt. Ervaringsverhalen, informatieve video’s en handleidingen worden daarna ontwikkeld om de verspreiding van deze behandelmethode verder te bevorderen en beschikbaar te maken voor een grotere groep mensen met ook andere vormen van dementie.

Hoofdaanvragers: dr. Anna Eva Prick & prof.dr. Susan van Hooren & drs. Manon Verdonschot
Instituut: Zuyd Hogeschool
Gevraagde bijdrage: 50.000 euro
Originele titel: De implementatie van een blended en persoonsgericht muziektherapie-interventie voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
Start: 1 januari 2019
Duur: 12 maanden