Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Fellowships 2019 ZonMw

In 2019 heeft onderzoeksorganisatie ZonMw samen met Alzheimer Nederland aan drie talentvolle onderzoekers een fellowshipbeurs toegekend. Deze beurzen zorgen ervoor dat de jonge talentvolle onderzoekers vernieuwend onderzoek kunnen uitvoeren naar dementie. Alzheimer Nederland steunt de onderzoekers met ieder 100.000 euro.

€ 1,8 miljoen naar onderzoek voor dementie

In 2018 organiseerde onderzoeksorganisatie ZonMw in samenwerking met Alzheimer Nederland een nieuwe subsidieronde in het kader van het Deltaplan Dementie. ZonMw heeft 9 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten toegekend. In totaal is daarmee € 1,8 miljoen besteed. Elk project krijgt daarvan een bedrag van € 200.000. Alzheimer Nederland organiseerde de beoordeling van de projecten door ervaringsdeskundigen en co-financiert vier van de negen onderzoeken. In totaal steunt Alzheimer Nederland de projecten met 300.000 euro. Deze financiering werd mogelijk gemaakt door een gift van de Vriendenloterij.

Hieronder is een beschrijving te vinden van de projecten die mede door Alzheimer Nederland gefinancierd worden.

Overige projecten Memorabel 2018

Memorabel 2017

In 2017 organiseerde onderzoeksorganisatie ZonMw in samenwerking met Alzheimer Nederland een nieuwe subsidieronde in het kader van het Deltaplan Dementie. ZonMw heeft 28 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten gehonoreerd. In totaal is ruim € 17 miljoen besteed. De individuele projecten ontvangen bedragen tussen € 200.000 en € 1.500.000. Alzheimer Nederland werkte mee aan de ronde door beoordeling door ervaringsdeskundigen te organiseren en door bij elf projecten als co-financier op te treden. In totaal steunde Alzheimer Nederland de projecten met in totaal twee miljoen euro. Alzheimer Nederland werkte mee door:

Kennis van ervaringsdeskundigen

Onderzoek wordt relevanter als we gebruikmaken van de kennis van ervaringsdeskundigen. Alle 138 ingestuurde projecten werden op deze manier beoordeeld. De beoordeling van projecten gericht op behandeling en zorg ging via focusgroepen. Alzheimer Nederland organiseerde zeven focusgroepen met mantelzorgers en zeven focusgroepen met mensen met dementie verspreid over het hele land (gemiddeld zes á zeven deelnemers per focusgroep). De groepen beoordeelden de 70 aanvragen. De aanvragen voor onderzoek gericht op de oorzaak van dementie of diagnostiek, ging via een online panel van mantelzorgers. 67 projecten werden door 162 mantelzorgers beoordeeld op relevantie.
 

Investering in onderzoek

Alzheimer Nederland investeerde via de Vriendenloterij, twee miljoen euro in deze ronde van Memorabel. Met deze bijdrage steunen we elf onderzoeken:

  • Drie gericht op de oorzaken van dementie, ter waarde € 700.000.
  • Twee gericht op diagnostiek, ter waarde van € 400.000.
  • Drie gericht op behandeling en preventie, ter waarde van € 450.000.
  • Drie op het gebied van zorg, ter waarde van € 450.000.

Een korte samenvatting van de onderzoeken per thema vind je hieronder.

Thema 1: Oorsprong en mechanisme van de ziekte

Thema 2: Diagnostiek

Thema 3: Behandeling en preventie

Thema 4: Doelmatige zorg en ondersteuning

Logo Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie