Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dementie voorkomen of genezen

 • Medische behandeling: Mensen met dementie en hun naasten willen op de eerste plaats een behandeling, zodat dementie de volgende generaties bespaard blijft. Daarom blijven wij investeren in bio-medisch onderzoek.
  • Bekijk ons onderzoek uit 2021; thema 1 t/m 8. Ongeveer 2/3e van onze onderzoekssubsidies zijn gericht op het voorkomen en genezen van dementie. 
 • Preventie van dementie: Mensen met een ongezondere leefstijl hebben een groter risico op dementie. Alzheimer Nederland wil weten hoe we blijvende leefstijlveranderingen mogelijk kunnen maken. Daarom steunen we preventieonderzoek met subsidies, maar ook door voorlichting en het beschikbaar stellen van onze kennis. 
  • Bekijk ons onderzoek uit 2021, thema 6; risico op dementie verkleinen
  • Met het Alzheimer Centrum Limburg werken we aan een nieuwe e-module om mensen te informeren over het gezond houden van de hersenen
  • Onderzoekers onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg stelden voor Alzheimer Nederland de kennissynthese preventie op, met adviezen voor onderzoek en beleid.  
  • Alzheimer Nederland speelt een actieve rol in verschillende onderzoeksconsortia gericht op preventie van dementie, zoals MOCIA, en de consortia in oprichting van het onderzoeksprogramma dementie

Betere zorg en ondersteuning

Mensen met dementie en hun naasten hebben in alle fasen van dementie behoefte aan hulp en ondersteuning. Om de resultaten van onderzoek naar de praktijk te brengen is echter focus nodig. Met onze achterban zijn de volgende prioriteiten gekozen op het gebied van betere zorg en ondersteuning. Deze gebieden krijgen extra aandacht via subsidies en samenwerkingen.  

 • Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
  • Bekijk ons onderzoek uit 2021 thema 9. Behandelingen gericht op kwaliteit van leven en verminderen van klachten.
  • Met het Alzheimer Centrum Limburg werkten we aan de kennissynthese overbelasting van mantelzorgers. Deze geeft een overzicht van interventies en adviezen voor onderzoek en beleid.
  • Het consortium SPREAD+ ontving drie miljoen subsidie van Alzheimer Nederland voor het ontwikkelen van toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie.
 • Activiteiten voor mensen met dementie
  • Met het Radboudumc Alzheimer Centrum werken we aan de kennissynthese activiteiten voor mensen met dementie. De kennissynthese moet Alzheimer Nederland helpen om de informatievoorziening op dementie.nl te verbeteren. 
  • Het consortium SPREAD+ ontving drie miljoen subsidie van Alzheimer Nederland voor ontwikkelen van toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie.
  • Samen met ZonMw, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Alzheimer Nederland een Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie voor gemeenten opgesteld. 
 • Op de persoon gerichte zorg en aandacht in het verpleeghuis
  • Twee kennissyntheses staan gepland. Eén gericht op het in kaart brengen van behoeften van mensen met dementie in het verpleeghuis en één op de mogelijkheden voor betere zorg voor mensen op de wachtlijst van het verpleeghuis.