Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Met hulp van 800 mensen met dementie, mantelzorgers, wetenschappers, zorgprofessionals en andere betrokkenen haar nieuwe onderzoeksagenda ontwikkeld. Het belangrijkste doel voor onze achterban is dementie voorkomen of genezen. Daarnaast is er bij de achterban een grote behoefte aan preventie van dementie en aan betere zorg en ondersteuning. 

Om tot deze onderzoeksagenda te komen hebben we verschillende stappen doorlopen: