Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk naar oorzaken, diagnose, preventie, behandeling van dementie en betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Dat doen we door zelf onderzoeken te financieren, maar ook door samen te werken met onderzoekers, bedrijven en particulieren.
 

  • Gefinancierd onderzoek: sinds 1993 heeft Alzheimer Nederland al meer dan  448 onderzoeken gesteund met meer dan 39 miljoen euro.
  • Gesubsidieerd onderzoek: fellowships en onderzoek via subsidie voor 'Publiek Private Samenwerking'


Fellowships

Het Fellowshipprogramma heeft als doel om kennis en ervaring die in beide landen is opgedaan, te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Bekijk welke onderzoekers een fellowship (persoonlijke beurs) van Alzheimer Nederland hebben ontvangen.


Onderzoek via subsidie voor 'Publiek Private Samenwerking'

Het ministerie van Economische Zaken geeft gezondheidsfondsen de mogelijkheid om subsidie in te zetten voor onderzoek op het eigen terrein. In 2017 leidde het gebruikmaken van deze subsidie voor zogenaamde ‘Publiek Private Samenwerkingen’ (PPS), tot een subsidie (onder voorwaarden) voor drie projecten. Op deze manier heeft Alzheimer Nederland voor ruim 351.000 euro aan wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt.

Alzheimer Centra

Samen met onderzoekers zetten we Alzheimer Centra op. Deze steunen we financieel maar ook praktisch, bijvoorbeeld door samen fondsen te werven. In de Alzheimer Centra komen onderzoek, behandeling en begeleiding samen. Op die manier stimuleren we dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk worden toegepast.

Videoserie met veelgestelde vragen over onderzoek

Op het gebied van dementie en onderzoek leven er veel vragen. Met deze vragen zijn wij op bezoek gegaan bij onderzoekers en professoren van de vijf Alzheimer Centra in Nederland. Het resultaat is een nieuwe videoserie Alzheimer Nederland vraag het de onderzoekers

Bekijk alle video's

Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. In het Deltaplan Dementie wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, preventie, diagnose en behandeling. Alzheimer Nederland is een van de initiatiefnemers van dit plan.

Samenwerkingen in 2019

Buiten onze subsidierondes om maken we ook onderzoek mogelijk door samen te werken met de vijf Alzheimer Centra in Nederland (Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimercentrum Amsterdam, Radboud Alzheimer Centrum, Alzheimercentrum zuidwest Nederland en Alzheimercentrum Groningen). Daarnaast werken we samen met de andere onderzoekscentra in Nederland om zo het onderzoek naar dementie te versterken.

In 2019 hebben we zo € 1.124.566 kunnen toekennen aan onderzoeken en projecten.

Implementatiebeurs

In 2018 heeft Alzheimer Nederland de implementatiebeurs ter beschikking gesteld. Deze beurs van € 50.000 had als doel om de impact van muziektherapie te vergroten. Muziektherapie is namelijk bewezen effectief maar wordt nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Het volgende project is geselecteerd na beoordeling door ervaringsdeskundigen, implementatiedeskundigen en wetenschappers.

Meer over dit onderzoek