Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk naar oorzaken, diagnose, preventie, behandeling van dementie en betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Dat doen we door zelf onderzoeken te financieren, maar ook door samen te werken met onderzoekers, bedrijven en particulieren.
 

Gefinancierd onderzoek

Sinds 1993 heeft Alzheimer Nederland al meer dan 340 onderzoeken gesteund met meer dan 30 miljoen euro.
 

Gesubsidieerd onderzoek

Fellowships

Het Fellowshipprogramma heeft als doel om kennis en ervaring die in beide landen is opgedaan, te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Bekijk welke onderzoekers een fellowship (persoonlijke beurs) van Alzheimer Nederland hebben ontvangen.


Onderzoek via subsidie voor 'Publiek Private Samenwerking'

Het ministerie van Economische Zaken geeft gezondheidsfondsen de mogelijkheid om subsidie in te zetten voor onderzoek op het eigen terrein. In 2017 leidde het gebruikmaken van deze subsidie voor zogenaamde ‘Publiek Private Samenwerkingen’ (PPS), tot een subsidie (onder voorwaarden) voor drie projecten. Op deze manier heeft Alzheimer Nederland voor ruim 351.000 euro aan wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt.

Alzheimer Centra

Samen met onderzoekers zetten we Alzheimer Centra op. Deze steunen we financieel maar ook praktisch, bijvoorbeeld door samen fondsen te werven. In de Alzheimer Centra komen onderzoek, behandeling en begeleiding samen. Op die manier stimuleren we dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk worden toegepast.

Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. In het Deltaplan Dementie wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, preventie, diagnose en behandeling. Alzheimer Nederland is een van de initiatiefnemers van dit plan.

Samenwerkingen in 2017

Buiten onze subsidierondes om maken we ook onderzoek mogelijk door samen te werken met de vier Alzheimer Centra in Nederland (Alzheimer Centrum Limburg, VUmc Alzheimercentrum, Radboud Alzheimer Centrum en Alzheimercentrum zuidwest Nederland). Daarnaast werken we samen met de andere onderzoekscentra in Nederland om zo het onderzoek naar dementie te versterken.

In 2017 hebben we zo bijna € 1,5 miljoen kunnen toekennen aan onderzoeken en projecten.