Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk naar oorzaken, diagnose, preventie, behandeling van dementie en betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Dat doen we door zelf onderzoeken te financieren, maar ook door samen te werken met onderzoekers, bedrijven en particulieren.
 

Gefinancierd onderzoek

Sinds 1993 heeft Alzheimer Nederland al meer dan 340 onderzoeken gesteund met meer dan 30 miljoen euro.

Alzheimer Centra

Samen met onderzoekers zetten we Alzheimer Centra op. Deze steunen we financieel maar ook praktisch, bijvoorbeeld door samen fondsen te werven. In de Alzheimer Centra komen onderzoek, behandeling en begeleiding samen. Op die manier stimuleren we dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk worden toegepast.

Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. In het Deltaplan Dementie wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, preventie, diagnose en behandeling. Alzheimer Nederland is een van de initiatiefnemers van dit plan.