Ga direct naar de contentGa direct naar de content
  • Gefinancierd onderzoek: sinds 1993 heeft Alzheimer Nederland al meer dan 475 onderzoeken gesteund. In totaal gaven we meer dan 46 miljoen euro uit aan wetenschappelijk onderzoek naar dementie.
  • Gesubsidieerd onderzoek: fellowships en onderzoek via subsidie voor 'Publiek Private Samenwerking'

Fellowships

Het Fellowshipprogramma heeft als doel om kennis en ervaring tussen twee landen uit te wisselen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Bekijk welke onderzoekers een fellowship (persoonlijke beurs) van Alzheimer Nederland hebben ontvangen.

Onderzoek via subsidie voor 'Publiek Private Samenwerking'

Het ministerie van Economische Zaken geeft gezondheidsfondsen de mogelijkheid om subsidie in te zetten voor onderzoek op het eigen terrein. In 2017 leidde het gebruikmaken van deze subsidie voor zogenaamde ‘Publiek Private Samenwerkingen’ (PPS), tot een subsidie (onder voorwaarden) voor drie projecten. Op deze manier heeft Alzheimer Nederland voor ruim 351.000 euro aan wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt.

Alzheimer Centra

Samen met onderzoekers zetten we Alzheimer Centra op. Deze steunen we financieel maar ook praktisch, bijvoorbeeld door samen fondsen te werven. In de Alzheimer Centra komen onderzoek, behandeling en begeleiding samen. Op die manier stimuleren we dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk worden toegepast.

Videoserie met veelgestelde vragen over onderzoek

Op het gebied van dementie en onderzoek leven er veel vragen. Met deze vragen zijn wij op bezoek gegaan bij onderzoekers en professoren van de vijf Alzheimer Centra in Nederland. Het resultaat is een nieuwe videoserie Alzheimer Nederland vraag het de onderzoekers.

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Deltaplan Dementie

Alzheimer Nederland was één van de initiatiefnemers van het Deltaplan Dementie (2013-2020), een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. In het Deltaplan Dementie werd via het onderzoeksprogramma Memorabel onderzoek gedaan naar oorzaken, preventie, diagnose en behandeling van dementie. Het Deltaplan Dementie is de voorloper van Nationale Dementiestrategie (2021-2031) dat onder andere een nieuw Onderzoeksprogramma Dementie heeft. 

Samenwerkingen in 2020

Buiten onze subsidierondes om maken we ook onderzoek mogelijk door samen te werken met de vijf Alzheimer Centra in Nederland (Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimercentrum Amsterdam, Radboudumc Alzheimer Centrum, Alzheimercentrum Erasmus MC en Alzheimer Centrum Groningen). In 2020 ontvingen de vijf Alzheimercentra gezamenlijk ruim € 600.000 aan subsidie voor de continuering van onderzoek in deze centra.

Daarnaast werken we samen met de andere onderzoekscentra in Nederland om zo het onderzoek naar dementie te versterken. In 2020 hebben we € 958.120 kunnen toekennen aan onderzoeken en projecten.

Implementatiebeurs

In 2018 heeft Alzheimer Nederland de implementatiebeurs ter beschikking gesteld. Deze beurs van € 50.000 had als doel om de impact van muziektherapie te vergroten. Muziektherapie is namelijk bewezen effectief maar wordt nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Het volgende project is geselecteerd na beoordeling door ervaringsdeskundigen, implementatiedeskundigen en wetenschappers.