Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Aanleiding

Via de PPS-toeslag wil de topsector LSH, door samenwerking met de Nederlandse gezondheidsfondsen, meer focus realiseren in de besteding van onderzoeksmiddelen. Op basis van de PPS grondslag van Alzheimer Nederland reserveert de topsector ieder jaar een bedrag wat door Alzheimer Nederland ingezet kan worden om nieuwe PPS projecten te stimuleren.

Korte check of jouw project in aanmerking komt

 • Project moet gericht zijn op 'experimentele ontwikkeling', 'industrieel onderzoek' of 'fundamenteel onderzoek'. 'Experimentele ontwikkeling' is voor 25% subsidiabel, 'industrieel onderzoek' voor 50% en fundamenteel onderzoek voor 75% (zie definities)
 • Er moet sprake zijn van een publiek private samenwerking in een consortium.
  • In het consortium zit minimaal 1 bedrijf.
   • Het bedrijf investeert tenminste 15% (cash of in kind), van totaalbedrag
   • Het bedrijf is een 'echt' bedrijf. Kortom met winstoogmerk. Dus geen stichting of fonds
   • Het bedrijf is een echte partner in consortium. Kortom profiteert aantoonbaar in zijn toekomstplan/visie van de kennis uit het onderzoek
   • Het bedrijf (de partner) mag geen commercieel tarief rekenen, voor leveren van diensten (bijvoorbeeld bouw van website). Een leverancier wel (maar dan moet er een andere bedrijvenpartner zijn)
  • In het consortium zit minimaal 1 kennisinstelling
   • Bijvoorbeeld een Universiteit, instituut als Trimbos of TNO of een HBO
  • Voor de samenwerking mag geen andere overheidssubsidie zijn aangesproken. (Dus geen stapeling van subsidie, tenzij het maximale percentage van subsidie (de 25%, 50% en 75% regels), nog niet is bereikt door de andere overheidssubsidie.
 • Project mag nog niet zijn gestart. Bij projecten die al gestart zijn, is onderzoek naar een nieuw aansluitend werkpakket wel mogelijk.

Geïnteresseerd?

Heb je een project wat (mogelijk) geschikt is voor het aanvragen van de PPS-toeslag en wil je een aanvraag hiervoor indienen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Alzheimer Nederland
E: [email protected]
T: +31 (0)33 30 32 581