Publiek-private samenwerking (PPS)

Call: Publiek-private samenwerking (PPS) toeslag (voorheen TKI-toeslag)

Alzheimer Nederland heeft haar call voor publiek-private samenwerking geopend. (Deadline voor indienen; 1 mei 2017, 12.00 uur.) Partnerships van onderzoeksorganisaties en private partijen kunnen een aanvraag indienen (tot max. € 320.000).

De subsidie maakt onderdeel uit van het PPS programma van het ministerie van Economische Zaken. Het bedrag van 320.000 euro is toegekend aan Alzheimer Nederland om publiek-private samenwerkingen op het gebied van dementie mogelijk te maken.

Beoordeling

Er zal een tweetraps beoordeling plaatsvinden waarbij er eerst een korte projectaanvraag ingediend wordt. (Deadline 1 mei 2017)

Een selectie van partijen wordt vervolgens uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag. (Aanvraagformulier Health Holland) Bij de aanvraag dient u twee referenten op te geven die de wetenschappelijke kwaliteit van het project kunnen beoordelen. U mag geen publicatiehistorie hebben met de opgegeven referenten.

  • De deadline voor het indienen van de volledige aanvraag is 1 juli 2017.

Meer informatie

Meer informatie over deze call leest u via de calltekst. Meer informatie over PPS programma leest u in de brochure: Toelichting voor aanvragers van PPS-toeslag bij gezondheidsfondsen in 2017

Ondersteuning

Health Holland is uitvoerder van deze subsidie en helpt u graag bij het indienen van een aanvraag. Neem contact op met:

  • Health~Holland, Executive Office
    info@health-holland.com
    +31 (0)70-349 5404 
    website health-holland.com

De subsidie wordt mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland levert de 'grondslag' voor deze subsidie en is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling. Voor vragen kunt u contact opnemen met: