Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Onderzoekscentra

 • Alzheimer Centra. Alzheimer Nederland heeft samen met onderzoekers vijf Alzheimercentra opgericht en steunt deze elk jaar financieel. In deze centra komen onderzoek, behandeling en begeleiding samen. We stimuleren hiermee hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar dementie en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk. 
 • Expertisecentrum dementie & technologie ECDT. Het centrum is een initiatief van TU/e en Alzheimer Nederland om de levens van mensen met dementie positief te veranderen door de inzet van Warme Technologie. De ontwikkelingen doen ze vooral samen met mensen met dementie en hun omgeving. 
 • Hersenbank. De Nederlandse Hersenbank verzamelt hersenweefsel van overleden personen die zich bij leven als hersendonor registreren. Onderzoekers kunnen dit hersenweefsel aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen.  

Onderzoeksconsortia

Alzheimer Nederland is op verschillende manieren betrokken bij de onderzoeksconsortia. We steunen de consortia financieel en/of met expertise. We helpen bijvoorbeeld bij de werving van deelnemers, communiceren over resultaten of bij het opleiden van onderzoekers. Lees meer over de verschillende onderzoeksconsortia die wij steunen:

 • ABOARD: behandeling op maat voor alzheimer 
 • Qolead:  technologie voor mensen met dementie en hun naasten
 • SPREAD+: verbeteren kwaliteit van leven van mensen met dementie
 • NDPI: risico op dementie verlagen
 • BIRD-NL project: verbeteren van preventie van dementie
 • YOD-INCLUDED: kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie verbeteren
 • YOD-MOLECULAR: oorzaken en herkenning van dementie op jonge leeftijd
 • MODEM: ziektemechanismen van dementie in kaart brengen 
 • NCDC: preventie van dementie door grootschalig onderzoek 

Impact

Alzheimer Nederland werkt op verschillende manieren samen om kennis die helpt uit onderzoek en praktijk beter te implementeren in de praktijk. Hiervoor werken we mee aan verschillende initiatieven:

 • DEMPACT. Alzheimer Nederland leidt het consortium DEMPACT, dat onderzoeksconsortia (waaronder bovenstaande consortia) moet helpen om resultaten sneller te implementeren. Dit doen we door intensief samen te werken met veldpartijen uit zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. DEMPACT gaat in 2025 van start, met financiële steun van ZonMw.
 • JAIN. Deze stichting wil met behulp van kunstmatige intelligentie en slimme technologische toepassingen mensen met dementie helpen. Het doel is het welzijn te verbeteren van mensen met dementie en/of geheugenproblemen en hun omgeving.  

Overige samenwerkingsverbanden

Alzheimer Nederland pakt ook waar mogelijk ook kansen om samen te werken op thema’s die belangrijk zijn voor het dementieveld, maar meeromvattend zijn: 

 • BRAINS is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer Nederland, de Hersenstichting, Stichting MS Research en EpilipsieNL. Samen gaan we onderzoek mogelijk maken voor meer begrip van de hersenen, wat belangrijk is voor de verschillende hersenaandoeningen. Hiervoor bundelen we 10 jaar lang de toeslagen die fondsen krijgen van het ministerie van Economische Zaken voor het financieren van onderzoek. 
 • Samenwerkende gezondheidsfondsen. Via dezelfde toeslagen van Economische Zaken werken we met de gezamenlijke gezondheidsfondsen ook samen op gezamenlijke onderwerpen zoals immunologie, proefdiervrij onderzoek en preventie van ziekten.  
 • In het lectorenplatform PraktijkgeRicht Onderzoek voor mensen met DEMentie (PRO-DEM) bundelen 22 lectoren van 13 hogescholen hun krachten. Via praktijkgericht onderzoek willen ze bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door gebruik te maken van elkaars expertise en regionale netwerken kunnen ze elkaar versterken en resultaten eerder in de praktijk brengen.