Het ABOARD Cohort is een publiek-privaat onderzoek. Dit betekent dat zowel ziekenhuizen, universiteiten, en bedrijven samenwerken aan het onderzoek. Bedrijven in de medische sector hebben vaak expertise die ziekenhuizen niet hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van analyseren van grote hoeveelheden data. Samenwerking is dus van belang om goede resultaten te kunnen boeken. Om te zorgen dat bedrijven op een goede manier met jouw gegevens omgaan zullen wij duidelijke afspraken met hen maken. Je kunt apart toestemming geven om jouw gegevens te mogen delen met commerciële partijen. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens delen met bedrijven.