Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ze begint in haar onderzoek bij de ervaringen en behoeftes van huisartsen uit het hele land. Door deze ervaringen krijgt ze meer inzicht in hoe het traject nu verloopt. Samen met de behoeftes van huisartsen kan ze op een rij zetten waar verbetering mogelijk is.

Ook de behoeftes van mensen met beginnende dementie en hun naasten spelen een belangrijke rol in het onderzoek en bij mogelijke verbeteringen van het traject. Hoe zij het traject ervaren kan per persoon erg verschillen. Het is voor een huisarts belangrijk om met deze verschillende behoeftes tijdens het traject rekening te houden. Deze gepersonaliseerde zorg is een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproject.