Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Om de kans op dementie uit hersenscans te bepalen gebruikt Mathijs onder andere kunstmatige intelligentie. ‘Ik gebruik computerprogramma’s om de betekenis van de afbeeldingen van de MRI-scans te begrijpen’. Een voorspelling voor de kans op dementie kan op twee manieren een positief effect hebben. 

Mathijs licht toe: ‘Het kan ervoor zorgen dat iemand gerustgesteld wordt als zijn kans op dementie laag is. Als de kans op dementie hoog is, kan een arts de persoon goed in de gaten houden. Ook kan de arts op tijd passende zorg inzetten. Bovendien kan iemand gewezen worden op leefstijlveranderingen, zoals een gezond dieet, die het risico op de ziekte verminderen.’

De onderzoekers denken ook al na over het gebruik van deze test in de praktijk. Zo moeten ze nog onderzoeken op welke manier ze de voorspellende uitslag het beste kunnen gebruiken en welke behoefte de patiënt heeft. Het is belangrijk dat de persoon snapt wat de uitslag betekent; een percentage is soms lastig te begrijpen. 

Het onderzoek geeft Mathijs persoonlijk veel voldoening. 'De combinatie van neurowetenschappen, MRI én kunstmatige intelligentie maakt het voor mij een heel interessant onderwerp binnen zorg en techniek.'