Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Voor zorgprofessionals kan het lastig zijn om zorg op maat te leveren. Zij weten bijvoorbeeld niet altijd dat in bepaalde culturen dementie niet wordt gezien als ziekte, maar als een onderdeel van ouderdom of als een spirituele ervaring. Of dat het vragen naar bepaalde klachten een taboe kan zijn. Problemen en verwarring kunnen ook ontstaan tijdens onderzoek bij mensen die niet gewend zijn om toetsen, testen of onderzoeken te ondergaan.


Daarom onderzoekt Najoua hoe cultuur sensitieve zorg kan worden verbeterd. Cultuur sensitieve zorg gaat niet alleen over verschillende culturele achtergronden, maar hangt ook samen met geletterdheid, opleidingsniveau en gezondheidsvaardigheden. 


Najoua gaat hiermee aan de slag door richtlijnen te maken voor cultuur sensitieve zorg voor zorgprofessionals. In dit document geeft ze handvatten om de diagnose dementie beter te kunnen stellen bij een diverse doelgroep. Ook wordt gekeken naar manieren om kennis en informatie te verstrekken over dementie bij een diverse doelgroep. 


Voor haar onderzoek heeft Najoua een grote persoonlijke motivatie. Ze is de generatie voor haar heel dankbaar dat ze naar Nederland zijn gekomen, vanwege alle mogelijkheden die ze daardoor heeft.