Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), is een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. ABOARD is daarmee het eerste onderzoeksproject dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geeft tevens invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland, waarbij publieke en private partners in Missie IV werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Het doel van ABOARD is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór het start. Onder andere door: verbeteren diagnostiek, ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid. Wiesje van der Flier is projectleider van ABOARD en wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam.

Het nationaal project ABOARD legt ook een sterke focus op het opleiden van junior onderzoekers binnen het consortium. Een gepersonaliseerde behandeling voor de ziekte van Alzheimer vereist investeren in en opleiden van een nieuwe generatie professionals. Om professionals op te leiden start vandaag het ABOARD Junior Training Programma, gecoördineerd door Dr. Janne Papma van  Alzheimercentrum Erasmus MC. Het doel van dit programma is het opleiden van een groep junior onderzoekers zodat ze in staat zijn om onafhankelijke onderzoekers te worden, met een multidisciplinair vaardigheden en kennis buiten de grenzen van hun eigen PhD-project.

Het trainingsprogramma bestaat uit een serie masterclasses en workshops. Deze worden verzorgd door partners uit de gehele kennisketen: van universiteiten tot zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn workshops over state-of-the-art onderzoek door Amsterdam UMC, locatie VUmc, loopbaanontwikkeling door Maastricht UMC+, implementatie van klinische dementierichtlijnen door Vilans, diversiteit en ongelijkheden door Pharos, aankomende technologische innovaties in de zorg door Philips en over digitale gezondheid door KPMG.

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken