Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De focus van Biogen ligt met name op de neurologie, neuropsychiatrie, immunologie en zeldzame ziekten. Onder de tak neurologie houden zij zich onder andere bezig met de ontwikkeling van medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een ingewikkeld en langdurig proces, waar zij ons als partner van het ABOARD-project graag meer over vertelden.

Bij aankomst werden we hartelijk verwelkomd door Hans van Loenen (medisch directeur) en Boukje de Vries (senior medisch adviseur). Na een algemene introductie over het bedrijf nam Boukje ons mee in haar carrière en vertelde ze hoe ze bij Biogen terecht is gekomen. De van origine medisch biologe, legde uit hoe ze na een carrière in de wetenschap op zoek wilde naar iets anders. Bij Biogen kan ze haar wetenschappelijke kennis nog steeds goed gebruiken, maar krijgt ze de kans om meer out-of-the-box te denken. Voor ons als onderzoekers een mooie les in waar we na onze promotietijd terecht zouden kunnen komen.


Vervolgens gaf Hans van Loenen ons uitleg over Biogen als bedrijf. Hij vertelde dat Biogen staat voor Biotechnology Geneva, en niet voor iets met genetica zoals velen van ons dachten. Het bedrijf is in 1978 in Zwitserland opgericht door drie creatieve wetenschappers. Twee van hen zouden later de Nobelprijs winnen. 


Het belangrijkste uitgangspunt in het ontwikkelen van medicijnen is dat zoveel mogelijk patiënten uiteindelijk behandeld moeten kunnen worden. Dat maakt het noodzakelijk dat er bijvoorbeeld goed onderhandeld wordt over de prijs. Het ontwikkelen van medicijnen is een langdurig en complex proces. Er zijn veel medicijnen tegen Alzheimer in de eerste onderzoeksfase, maar in het proces vallen er nog veel af. Dit is soms best een lastig besluit, als er al veel tijd en geld in geïnvesteerd is. En iedereen wil graag een oplossing vinden tegen deze ziekte. Maar het moet wel goed werken en veilig zijn natuurlijk.


Als een medicijn door de onderzoeksfase is, betekent het niet dat deze meteen op de markt gebracht kan worden.. Er volgt een beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau, waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. Deze beoordeling duurt over het algemeen minimaal een jaar. Als alles is goedgekeurd volgen er controles om de risico’s in de gaten te houden. Na goedkeuring op Europees niveau, gaat Biogen onderzoeken hoe het medicijn op de Nederlandse markt gebracht kan worden. Ze overleggen met zorgverzekeraars of het middel kan worden vergoed. Het Zorginstituut bekijkt of het medicijn in het pakket van de zorgverzekering valt op basis van noodzakelijkheid, effectiviteit, toegankelijkheid en de praktijk. Kwaliteit van leven van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Er wordt bijvoorbeeld vergeleken of de kwalitatief goede levensjaren toenemen ten opzichte van de huidige behandeling/geen behandeling. Er moet ook worden nagedacht over de praktische behandeltoepassingen, zoals bijvoorbeeld een leesbare bijsluiter. 


Het was voor ons als junior-onderzoekers een heel informatieve middag. Na afloop realiseerden we ons des te meer hoeveel er komt kijken bij het ontwikkelen van medicijnen. Dit motiveert om meer onderzoek te doen naar de ziekte van Alzheimer en ervoor te zorgen dat het veld klaar is voor de komst van een medicijn - hopelijk in de nabije toekomst!