Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het bezoek aan Roche vond plaats in het kader van het ‘Juniors on Board’ (JOB) trainingsprogramma van ABOARD. Tijdens dit programma maken jonge onderzoekers kennis met 'state of the art’ dementie-onderzoek, zorg en innovaties. Ook draagt het programma bij aan persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van een netwerk om samenwerking tussen verschillende onderzoekers en ABOARD-partners te stimuleren.

Inzicht in verschillende samenwerkingsvormen

Bij Roche maakten we op een interactieve manier kennis met hun methode van multidisciplinair werken. Zij werken in zogenoemde ‘squads’ en ‘chapters’. In de squads zijn medewerkers met verschillende expertises gecombineerd en maken ze verbindingen om zo optimaal mogelijk van ieders krachten gebruik te kunnen maken. De medewerkers van Roche die bij het bezoek aanwezig waren, straalden deze ‘elkaar versterken’ sfeer ook uit. Een parallel werd gelegd met ABOARD, waarin organisaties met verschillende achtergronden zich verenigen om multidisciplinair samen te werken. Behalve in de squads, komen medewerkers van Roche met verwante expertises ook regelmatig bijeen in een chapter, waarin zij juist hun specifieke expertise blijven ontwikkelen.

Punt op de horizon

Naast een multidisciplinaire focus, werd tijdens dit bezoek aan Roche ook ingegaan op hoe hun teams doelen formuleren en nastreven. Als startpunt formuleren zij een punt op de horizon: waar willen wij binnen een ziektebeeld of behandelmethode uiteindelijk naartoe? Hierbij stellen ze voor het komende kwartaal de volgende vragen: wat is de impact die we willen maken? Wat is het doel dat we daarvoor willen bereiken? Door dit vervolgens in kleine stukjes met specifieke doelen op te delen, wordt het resultaat concreet en haalbaar. Een belangrijk onderdeel hierbij is de terugkomende evaluatie van deze korte termijndoelen. Een van de junior onderzoekers opperde misschien wel de belangrijkste boodschap bij deze werkwijze, wat werd bevestigd door de medewerkers Roche: zorg dat je regelmatig naar dat punt op de horizon blijft kijken en flexibel bent in het bijstellen van je doelen.

Verbindingen tussen onderzoekers

Om het multidisciplinair werken in de praktijk te brengen, volgden er discussies in kleinere groepen onderzoekers die binnen ABOARD aan verschillende vraagstukken werken. Enkele junior onderzoekers houden zich bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van risicoprofielen op maat, terwijl iemand anders de ethische aspecten van een vroege diagnose onderzoekt. De ‘patiënten reis’ stond in deze discussie centraal. Ondanks deze variërende achtergronden, bleken de verschillende vraagstukken van onderzoekers onderdeel van één gemeenschappelijk doel. Veel raakvlakken kwamen naar voren, evenals aspecten waar de onderzoekers elkaar kunnen versterken. Het onderzoek van de ene onderzoeker blijkt bijvoorbeeld cruciaal te zijn zijn om de implementatie van een tool van een andere onderzoeker waar te kunnen maken.

Kortom, het Juniors On Board werkbezoek aan partner Roche was een verhelderende dag waarbij inspiratie werd opgedaan over werkwijzen en er nieuwe verbindingen werden gelegd tussen de verschillende onderzoekers.