Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

ABOARD is een publiek-private samenwerking die nauw aansluit op missie IV van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Gezondheid & Zorg 2020-2023: In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. Als PhD-studenten binnen ABOARD kregen we de kans om mee te denken over de inhoud van missie IV in de KIA Gezondheid & Zorg voor de periode 2024-2027. 

De sessie werd geleid door Twan Kerssens, Strategic Partnership Officer bij Health~Holland, die ons inzicht gaf in de totstandkoming van de KIA. De KIA komt voort uit het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB), waarin de overheid het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties uitdaagt om middels publiek-private samenwerking (zoals ABOARD) oplossingen te vinden voor uitdagingen in de samenleving. Het MTIB heeft geleid tot 25 concrete missies verdeeld over vier thema’s, waaronder Gezondheid & Zorg, ieder met een eigen KIA.

Vervolgens werd de conceptversie van missie IV voor de KIA Gezondheid & Zorg 2024-2027 aan ons voorgelegd. Wij hebben onze inbreng geleverd door te benoemen aan welke onderdelen van de missie we reeds werken en welke elementen we nog missen. Veel van ons onderzoeken ook de stadia vóór dementie, met als doel dementie te voorkomen. Hoewel dit formeel gezien niet direct de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert, draagt het wel bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een verhoogd risico op dementie. Met de huidige formulering worden deze inspanningen echter niet expliciet meegenomen binnen deze missie. Ook waren we geïnteresseerd in de operationalisatie en de meetbaarheid van de missie. Wat verstaan we precies onder kwaliteit van leven en hoe meten we dit? Daarnaast hebben we benadrukt dat het cruciaal is om zorgverleners, patiënten en naasten bij de beleidsvorming te betrekken. Zij spelen uiteindelijk een hoofdrol in de implementatie van het beleid dat voortvloeit uit deze missie. 

Het was erg leerzaam om een inkijkje te krijgen in het beleidsproces waarbinnen wij als PhD-studenten werken, leren en innoveren. Wij zijn verheugd dat dementie een centrale positie inneemt binnen de KIA Gezondheid & Zorg en dat we als PhD-studenten de mogelijkheid kregen om een bijdrage te leveren. Middels onze inbreng hopen we de missie verder aan te laten sluiten op de realiteit van de patiënt en naaste, de zorgverlener en de onderzoeker. We zien vol vertrouwen uit naar de herijkte KIA Gezondheid & Zorg voor 2024-2027, waarin we gezamenlijk streven naar verdere vooruitgang in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met (een verhoogd risico op) dementie!