Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Alzheimer vroegtijdig ontdekken

Binnen het bedrijfsleven wordt momenteel hard gewerkt aan digitale innovaties om de ziekte van Alzheimer vroegtijdig te ontdekken. Hierbij kun je denken aan actieve testen (digitale neuropsychologische testen) of passieve metingen (typgedrag en sensormetingen). Deze digitale ontwikkelingen hebben de potentie om het denkvermogen goed in kaart kunnen brengen, zonder dat mensen hiervoor naar het ziekenhuis hoeven te komen. Door middel van wetenschappelijk onderzoek kunnen deze digitale innovaties getest worden op hun werkzaamheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Verbinding tussen het bedrijfsleven en de wetenschap

Om digitale ontwikkelingen in de praktijk te brengen, werken publieke sectoren (zorginstellingen) en private sectoren (de industrie) steeds nauwer samen. Een voorbeeld van een publiek-private samenwerking is het ABOARD project, een nationale samenwerking tussen onderzoek, zorg, bedrijfsleven en maatschappij. Samen willen wij meer inzicht te krijgen in de vroege stadia van ziekte van Alzheimer.

Sessie tijdens de Mix & Match bijeenkomst

Jolande, Anne en ik illustreerden tijdens onze sessie dat industrie en wetenschap elkaar veelvuldiger opzoeken dan een aantal jaar geleden. Jolande is werkzaam bij Health Holland, één van de subsidiegevers die ABOARD financiert. Anne is de projectmanager van ABOARD; ik werk als onderzoeker bij Neurocast en voor ABOARD bij Amsterdam UMC. In de sessie werd onderstreept dat deze bovengenoemde digitale innovaties alleen succesvol zijn als burgers, kennisinstellingen, industrie en de overheid samenwerken.

Communicatie

Gedurende de discussie die volgde op onze presentaties werd gevraagd hoe je een publiek-private samenwerking tot een succes kan maken. Hierbij adviseerden we dat communicatie en goede verwachtingsmanagement met alle betrokken partners de sleutel is voor een sterke publiek-private samenwerking. Het is van belang om vooraf alle afspraken vast te leggen, de verwachtingen in kaart brengen en te kijken waar je elkaars activiteiten kunt versterken door middel van de samenwerking. Binnen ABOARD is hier continu aandacht voor, zodat alle >30 partners actief betrokken blijven bij dit unieke en veelzijdige project, met het uiteindelijk doel te werken aan behandeling op maat voor de ziekte van Alzheimer.

De jonge onderzoeker

Junior onderzoekers spelen een belangrijke rol in publiek-private samenwerkingen. In het ABOARD-consortium zien wij dat zij al vroeg kennismaken en ervaring opdoen met beide werkvelden. Hierdoor leren junior onderzoekers hoe zij in hun verdere loopbaan een brug kunnen slaan tussen publiek en privaat, en kunnen zij een volgende stap zetten in het onderzoek naar dementie. Alleen samen kunnen we Alzheimer stoppen!