Op 24 maart verdedig ik mijn proefschrift aan de Universiteit van Maastricht. Mijn onderzoek was gericht op het verkleinen van de kans op dementie door gezond te leven. Binnen ABOARD zal ik samen met mijn collega’s onderzoeken of ook mensen die al klachten in het denkvermogen hebben het risico op dementie kunnen verlagen door gezond te leven.

In mijn proefschrift heb ik de relatie tussen gezond leven en dementie risico onderzocht. Hieruit bleek dat mensen met een ongezondere LIBRA leefstijlscore (zie afbeelding) sneller achteruitgaan in hun denkvermogen en meer breinschade hebben vergeleken met mensen met een gezondere leefstijl.

Informeren over gezonde leefstijl

Daarnaast hebben we een bewustwordingscampagne en de MijnBreincoach app ontwikkeld om mensen te informeren over een hersengezonde leefstijl. Limburgse winkels, verenigingen en organisaties konden zich aansluiten als vriend van de campagne en zo helpen bij het verspreiden van de campagneboodschap. De campagne leidde tot meer bewustzijn en inzicht bij mensen die ermee in aanraking zijn gekomen. Er zijn steeds meer andere regio’s in Nederland die dit campagne-format overnemen om ook hun regio meer bewust te maken van het belang van een hersengezonde leefstijl. De app zal binnen ABOARD gebruikt worden als basis voor een module om mensen met klachten in het denkvermogen te informeren over het verkleinen van de kans op dementie.

Grote winst

Het toenemende bewijs dat we via een gezonde leefstijl het aantal mensen met dementie wereldwijd kunnen laten afnemen is van groot belang. Zeker gezien het feit dat het aantal mensen met dementie wereldwijd sterk toeneemt en er op dit moment nog geen medicijn beschikbaar is tegen dementie.

De vertaalslag van wetenschap naar de algemene samenleving

We hebben ons zowel gericht op het versterken van het bewijs voor het voorkómen van dementie door middel van grote studies met duizenden proefpersonen, als op het implementeren van deze resultaten naar de samenleving. Dit is erg belangrijk, aangezien de meeste mensen overtuigd zijn dat dementie risico reductie niet mogelijk is.   

Financiering

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het ABOARD project. ABOARD is een publiek-private samenwerking, die financiering ontvangt van ZonMW Nationaal Dementieprogramma (#73305095007) en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (PPS-toeslag; #LSHM20106). Meer dan 30 partners dragen in kind en/of in cash bij.

ABOARD is het eerste onderzoeksproject dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geeft tevens invulling aan een belangrijk deel van Missie IV: In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. Missie IV is een van de vijf missies opgesteld voor het maatschappelijk thema gezondheid en zorg en staat beschreven in de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland.

Co-auteurs

Het projectteam vanuit Maastricht bestaat uit:
Dr. Sebastian Köhler, eerste promotor en associate professor Maastricht University, Alzheimer Centrum Limburg
Prof. dr. Frans Verhey, tweede promotor en hoogleraar neuropsychiatrie en ouderenpsychiatrie en mede-hoofd Alzheimer Centrum Limburg
Dr. Martin van Boxtel, co-promotor en associate professor Maastricht University, Alzheimer Centrum Limburg
Prof. dr. Marjolein de Vugt, hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie en mede-hoofd Alzheimer Centrum Limburg
Dr. Kay Deckers, assistent professor Maastricht University, Alzheimer Centrum Limburg