Ga direct naar de contentGa direct naar de content

ABOARD bundelt de krachten van meer dan 30 partners, waartoe ook de vijf Nederlandse Alzheimercentra behoren. In dit breed gedragen consortium werken publieke en private partijen vanuit de gehele kennisketen samen: van academie tot zorginstellingen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Wiesje van der Flier
Prof. dr. Wiesje van der Flier, projectleider ABOARD en wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam

Missie ABOARD

De missie van ABOARD is om een vliegende start te maken met behandeling op maat (personalized medicine) voor Alzheimer, door alle voorbereidingen te treffen voor effectieve, patiënt-geregisseerde diagnose, predictie en preventie. Na afloop van het project heeft ABOARD de weg bereid voor behandeling op maat bij Alzheimer. Burgers, patiënten en naasten voelen zich gesteund en zijn meer in regie. Er zijn betere strategieën voor diagnose, predictie en preventie van Alzheimer.

Met deze doelen sluit ABOARD nauw aan op de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en missie IV van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland.

Missie ABOARD

Over ABOARD

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. ABOARD, voluit A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer.