Werkpakket 1: Diagnostiek

We werken aan het stellen van een tijdige en juiste diagnose, door in te zetten op digitale mogelijkheden, genetica en biomarkers in bloed.

Onder leiding van Prof. dr. Charlotte Teunissen
Amsterdam UMC
Locatie VUmc
 

Werkpakket 2: Predictie

We werken aan het voorspellen van het verloop van de ziekte voor het individu, gebruikmakend van gegevens verzameld in heel Nederland. Hierbij willen we uitkomsten voorspellen die ertoe doen, zoals kwaliteit van leven. 

Onder leiding van Prof. dr. Wiesje van der Flier
Amsterdam UMC
Locatie VUmc

Werkpakket 3: Preventie

We werken aan het voorbereiden van de gezondheidszorg op preventie met behulp van medicijnen en het doorvoeren van behandeling in de vorm van leefstijlverandering in geheugenpoliklinieken.

Onder leiding van Prof. dr. Marjolein de Vugt
Maastricht Universitair Medisch Centrum

Werkpakket 4: Patiënt geregisseerde zorg

We werken aan het betrekken van ouderen met (risico op) alzheimer bij hun hersen-gezondheid en de aanpak van de ziekte.

Onder leiding van Prof. dr. Ellen Smets
Amsterdam UMC
locatie AMC

Werkpakket 5: Communicatie, disseminatie & implementatie

We werken aan het ontwikkelen en toepassen van online hulpmiddelen om ouderen, patiënten en naasten en professionals te ondersteunen bij diagnostiek, voorspelling en preventie van alzheimer.

Onder leiding van Drs. Marco Blom
Alzheimer Nederland    

Junior Training Program

Het ABOARD Junior Training Program leidt een nieuwe generatie junior  onderzoekers op die beschikken over onderzoeksvaardigheden en kennis vanuit de gehele kennisketen: de  academie, de gezondheidszorg, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Onder leiding van Dr. Janne Papma
ErasmusMC

Project manager

Drs. Anne Dreves (m.dreves@amsterdamumc.nl)
Amsterdam UMC
Locatie VUmc

Over ABOARD

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. ABOARD, voluit A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer.

> Terug naar de hoofdpagina