Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Aanmelden voor webinars

Ben je geïnteresseerd in onderzoeksresultaten vanuit ABOARD? Meld je dan aan via de website van Alzheimercentrum Amsterdam. 

Agenda

Webinar 8 - vrijdag 15 december 2023 (14:00-15:00 uur) "Wat goed is voor je hart, is goed voor je brein: het verband tussen bloeddruk en dementie" Dr. Jurgen Claassen en Dr. Rianne de Heus

Bloeddruk is de druk in de bloedvaten. Die druk is nodig om bloed rond te pompen, zodat alle organen genoeg voedingsstoffen en zuurstof krijgen. Een te hoge bloeddruk is slecht voor de bloedvaten, maar ook voor de organen. Er komt steeds meer bewijs dat een te hoge bloeddruk niet alleen een hoger risico geeft op hart- en vaatziekten, maar ook op aandoeningen van de hersenen, zoals dementie. In dit webinar vertellen Jurgen Claassen en Rianne de Heus meer over de huidige kennis die we daarover hebben. Vragen die aan bod zullen komen zijn: wat is er bekend over bloeddruk en het risico op dementie? Wat gebeurt er met de hersenen bij een te hoge bloeddruk? Wat kun je doen aan een te hoge bloeddruk? En hoe zit het met een lage bloeddruk? 

Afgelopen webinars terugkijken

Webinar 1: "Op weg naar behandeling op maat voor de ziekte van alzheimer." Wiesje van der Flier
De ziekte van Alzheimer behoort tot de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Door wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over de ziekte van Alzheimer. ABOARD wil dat het roer om gaat: we moeten alzheimer stoppen vóór het gestart is. Wiesje van der Flier neemt u mee in de laatste kennis rondom alzheimer. Wat weten we al, en welke vragen liggen nog open?

ABOARD Webinar #1: Alzheimer Uitgelegd "Op weg naar behandeling op maat"

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 2: “Erfelijkheid bij de ziekte van Alzheimer: begrip en klinische praktijk." Sven van der Lee en Henne Holstege
Een groot deel van het risico op dementie is genetisch bepaald. Maar hoe zit dat? Welke Als één van je ouders het heeft, krijg jij het dan ook? Is het nuttig om je eigen genetisch risico te kennen? Henne Holstege en Sven van der Lee bespreken de nieuwste inzichten uit het internationale wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica en bespreken veel voorkomende vragen van patiënten en familieleden.

ABOARD Webinar #2: Erfelijkheid bij de ziekte van Alzheimer: begrip en klinische praktijk

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 3: “Leefstijlpreventie bij dementie.” Marjolein de Vugt, Seb Koehler, Irene Heger
Er is toenemend bewijs dat het risico op dementie voor een groot deel samenhangt met leefstijl- en gezondheidsfactoren zoals hoge bloeddruk, weinig beweging, ongezonde voeding. Marjolein de Vugt, Sebastian Koehler en Irene Heger vertellen over wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een betere hersengezondheid.

ABOARD Webinar #3: Alzheimer Uitgelegd | Leefstijlpreventie bij dementie

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 4 “Patiënt-geregisseerde zorg: waartoe en hoe?” Ellen Smets en Leonie Visser
Hoe zorgen we dat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt? Wat is de rol van de partner of familie? Patiënten en familie willen meer en betekenisvolle informatie. Ellen Smets neemt u mee in het onderzoek naar patiënt-geregisseerde zorg.

ABOARD Webinar #4: Patiënt-geregisseerde zorg: waartoe en hoe?

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 5 - vrijdag 17 maart 2023 (14.00-15.00 uur) “ABOARD: van diagnose naar prognose” Prof. dr. Wiesje van der Flier
Beschrijving: Na de vraag “Dokter, wat heb ik?”, is de volgende vraag in de spreekkamer “Dokter, wat kan ik verwachten?”. En juist op deze vraag kunnen dokters nog niet zo goed antwoord geven. Daarom doen we in het ABOARD project onderzoek om de prognose te verbeteren. Prof. dr. Wiesje van der Flier neemt u mee in de ontwikkeling van voorspelmodellen voor het hele ziektetraject van alzheimer, die niet alleen voor specifieke onderzoekspopulaties gelden, maar ook voor gewone patiënten. Met uitkomsten die ertoe doen.

ABOARD Webinar #5: Van diagnose naar prognose

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 6: Bloedbiomarkers voor alzheimer: klaar voor de praktijk? Prof. dr. Charlotte Teunissen

De diagnose van de ziekte van Alzheimer is een complex proces en de ziekte wordt veelal in een gevorderde fase vastgesteld. Er komen echter steeds betere biomarkers beschikbaar die in lichaamsvloeistoffen zoals hersenvocht het ziekteproces via amyloid en tau, de karakteristieke alzheimereiwitten, kunnen aantonen. Door de ontwikkeling van betere en nieuwe technieken kunnen we deze biomarkers nu ook in bloed meten, en er worden hele consistente en robuuste resultaten gevonden door meerdere onafhankelijke studies. Wat betekenen deze razendsnelle ontwikkelingen voor de klinische praktijk? En in relatie tot de recente positieve resultaten in grote medicijnstudies met anti-amyloid antilichamen? Prof. dr. Charlotte Teunissen neemt u graag mee op de route over snelwegen en hobbelwegen richting implementatie. 

ABOARD webinar #6: Bloedbiomarkers voor alzheimer: klaar voor de praktijk?

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Webinar 7: Goede zorg voor elke patiënt: cultuursensitieve dementie diagnostiek en zorg’’ – Dr. Janne Papma en promovenda Najoua Lazaar
De komende jaren zal het aantal dementie patiënten met een migratieachtergrond stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een toenemende vergrijzing onder de eerste generatie arbeidsmigranten en het vaker voorkomen van risicofactoren voor dementie onder migrantengroepen. Geheugenpoliklinieken zijn veelal niet toegerust en voorbereid op deze groeiende diverse patiëntenpopulatie die qua diagnostiek en zorg om een andere aanpak vraagt; gezien de culturele verschillen in de beleving van ziekte en zorg, een mogelijke taalbarrière, lagere opleiding/ongeletterdheid en weinig kennis over dementie. Ook het werken met (in)formele tolken binnen dementiediagnostiek behoeft aandacht. Voor conclusieve diagnostiek in een diverse populatie is het noodzakelijk om een cultuursensitieve werkwijze en instrumentarium te gebruiken.

ABOARD Webinar #7: Cultuursensitieve dementie diagnostiek en zorg

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Over ABOARD

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. ABOARD, voluit A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer.