Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Doelen

In dit onderzoeksproject richten wij ons vooral op groepen die meer kans hebben om dementie te krijgen op late leeftijd. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. We willen graag het volgende bereiken:
1.    Mensen bewust maken dat dementie misschien voorkómen kan worden.
2.    Mensen informeren wat ze zelf kunnen doen om hun risico op dementie te verlagen.
3.    Onderzoeken of begeleiding met een coach en een smartphone-app kan helpen om leefstijl te verbeteren en het risico op dementie te verlagen. 
 

Onderzoeksrichtingen

In ENGAGE onderzoeken we waarom het voor sommige groepen moeilijk is om gezond te leven en waarom deze groepen minder vaak meedoen aan onderzoek naar preventie van dementie. We gaan samen met hen manieren zoeken waardoor zij wel mee kunnen en willen doen. 

In COMMUNICATE onderzoeken we welke informatie mensen met een verhoogd risico op dementie nodig hebben en belangrijk vinden. Ook gaan we kijken hoe we dit het beste kunnen uitleggen. We houden hierbij rekening dat we mensen niet onnodig bang maken voor dementie en dat de informatie ook duidelijk is voor mensen die niet veel weten over gezondheid en preventie. 

In INFORM passen we deze inzichten toe in een voorlichtingscampagne voor mensen met een verhoogde kans op dementie. Samen met mensen met een lage opleiding en/of een migratieachtergrond gaan we een bestaand campagne verbeteren (bijv. meer plaatjes en in meer talen) en inzetten in twee gebieden in Nederland. 

In INTERVENE onderzoeken we of we het risico op dementie kunnen verlagen door mensen met een verhoogd risico op dementie te coachen om hun risico op dementie te verlagen. Hierbij maken we gebruik van een smartphone app die speciaal ontwikkeld wordt om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van mensen met een laag opleidingsniveau en/of een migratie achtergrond. 

In IMPACT onderzoeken we wat mensen die in de zorg werken en studenten weten over preventie van dementie. We maken onderwijsmateriaal over preventie van dementie voor het mbo, hbo en de universiteit, en trainen we jonge onderzoekers. 
 

Partners

NDPI is een samenwerking tussen Maastricht University (Alzheimer Centrum Limburg), Radboudumc (afdeling neurologie en Radboud Alzheimer Centrum), Erasmus MC (Alzheimercentrum Erasmus MC), Amsterdam UMC (Afdeling Medische Psychologie; Afdeling Public and Occupational Health; Afdeling Huisartsgeneeskunde), UMC Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Inholland, Pharos, GGD West-Brabant, Hersenstichting en Alzheimer Nederland. Projectleiders van NDPI zijn dr. Sebastian Köhler (Maastricht University) en prof. dr. Edo Richard (Radboudumc).

NDPI partners

Contact

Wil je meer weten over NDPI? Neem dan contact op met projectmanagers Marieke Hoevenaar-Blom ([email protected]) en/of Lieke Bakker ([email protected]).