Ga direct naar de contentGa direct naar de content

SPREAD+ is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw, dat op zijn beurt weer onderdeel is van de Nationale Dementiestrategie. Het ministerie van VWS heeft binnen deze strategie opdracht gegeven om onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaken van dementie, betere diagnostiek, dementie op jonge leeftijd, preventie van dementie en innovatieve behandelingen tegen dementie. Met deze subsidie worden universiteiten, hbo’s en kennisinstituten bij elkaar gebracht, en met hulp van Health Holland sluiten in 2023 ook praktijkorganisaties en bedrijven aan. Deze partijen gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen.   

Onze ambities

Het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten en het voorkomen van bedreigingen van kwaliteit van leven.
•    Mensen met dementie, mantelzorgers, en zorgverleners, staan centraal om behoefte-gestuurd kansrijke interventies naar de praktijk te brengen. 
•    Op het juiste moment en plaats door inzicht in welke interventie past bij wie, wanneer en inzet van technologische oplossingen.
•    Aandacht voor inclusiviteit zodat iedereen in Nederland gebruik kan maken van de interventies.
•    Impact op de zorgpraktijk & onderwijs door gezamenlijke leren en toepassen.
 

Onze innovaties

•    Vernieuwende methodiek gericht op ‘co-creatie’ met mensen met dementie.
•    Individuele behoeften en interventies met behulp van technologie beter op elkaar aan laten sluiten. 
•    Nieuwe kennis over uiteenlopende, gevarieerde, individuele behoeften (vanuit het oogpunt van ‘intersectionaliteit’).
•    Samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk verbeteren, zodat interventies eerder bij de mensen terecht komen die er wat aan hebben.

Partners

Het consortium staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg (Prof. dr. Marjolein de Vugt), Radboudumc Alzheimer Centrum/ UKON (Prof. dr. Debby Gerritsen), Universitair Netwerk Ouderenzorg UMC Groningen (Prof. dr. Sytse Zuidema) en Hogeschool Windesheim (dr. ir. Simone de Bruin). Daarnaast maken Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Alzheimer Centrum Groningen, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium.

SPREAD partners

Contact

Projectleider: Prof Marjolein de Vugt, Alzheimer Centrum Limburg; Universiteit Maastricht, [email protected]

Projectmanager: Dr Fania Dassen, Alzheimer Centrum Limburg; Universiteit Maastricht [email protected]