Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar alzheimer en andere vormen van dementie. We weten nu veel meer over de processen die dementie veroorzaken. Wetenschappers gebruiken die kennis om behandelingen te vinden die dementie voorkomen of genezen. Ook kunnen we veel sneller en nauwkeuriger een diagnose stellen.

Hierdoor krijgen mensen met dementie en hun naasten recht op gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Door onderzoek is ook de zorg in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Mensen met dementie kunnen langer en zelfstandiger meedoen in de maatschappij. Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk op al deze terreinen. Lees hieronder meer over de ontwikkelingen en ons onderzoek op de verschillende gebieden.

1. Medicijnonderzoek
Op dit moment zijn er vier medicijnen tegen dementie op de markt. Daarnaast zijn er zo’n twintig nieuwe medicijnen die zich in het laatste stadium van onderzoek bevinden.
Lees verder

2. Diagnostiek
De diagnose dementie kan steeds sneller en eerder worden gesteld. Nieuwe methoden helpen om beter onderscheid te maken tussen dementie en andere oorzaken van geheugenverlies. Dit is essentieel voor een goede behandeling. 
Lees verder

3. Oorzaken van dementie
Door onderzoek is er steeds meer bekend over de complexe oorzaken van dementie. Zo weten we dat schadelijke eiwitneerslagen een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer. En ontdekten onderzoekers dat het afweersysteem, de energiehuishouding en schade aan de bloedvaten ook een rol spelen. 
Lees verder

4. Preventie van dementie
Het wordt steeds duidelijker wat mensen kunnen doen om hun kans op dementie te verkleinen. Zo bekijken onderzoekers hoe ziektes en gedrag het risico op dementie kunnen vergroten. En proberen ze de samenhang tussen deze risicofactoren en erfelijkheid te ontdekken. 
Lees verder

5. Hulp en ondersteuning
Door onderzoek naar en meer inzicht in de oorzaak van gedrag, kunnen bijvoorbeeld medicatie of beperkende maatregelen zoals bedhekken worden voorkomen. Onderzoek heeft ook inzicht gegeven in hoe mensen met dementie zich weer nuttig en gewaardeerd kunnen voelen. 
Lees verder

Steun onderzoek - Stop dementie

Onderzoekers wereldwijd werken aan een toekomst zonder dementie en een beter leven voor patiënten van nu. Met uw hulp kunnen we meer onderzoek naar dementie mogelijk maken!

Steun onderzoek