Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek

De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek gedaan naar alzheimer en andere vormen van dementie. We weten nu veel meer over de processen die dementie veroorzaken. Wetenschappers gebruiken die kennis om behandelingen te vinden die dementie voorkomen of genezen. Ook kunnen we veel sneller en nauwkeuriger een diagnose stellen.
 

Hierdoor krijgen mensen met dementie en hun naasten recht op gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Door onderzoek is ook de zorg in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Mensen met dementie kunnen langer en zelfstandiger meedoen in de maatschappij. Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk op al deze terreinen. Lees meer over de ontwikkelingen en ons onderzoek op het gebied van: