Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Focus op de mens

Iedereen, ook mensen met dementie, wil graag zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Soms is dit lastig. Dementiepatiënten kunnen bijvoorbeeld warrig, angstig of boos zijn. Onderzoek naar hulp en ondersteuning bij dementie laat zien dat het belangrijk is om te focussen op de mens, en niet op de ziekte. Waarom is hij of zij boos? En wat kan iemand nog wel? Door de oorzaak van gedrag aan te pakken hoeven hulpverleners en mantelzorgers minder maatregelen te nemen die voor de patiënt niet fijn zijn. Zoals medicatie of beperkende maatregelen zoals bedhekken. Onderzoek heeft ook inzicht gegeven in hoe mensen met dementie zich weer nuttig en gewaardeerd kunnen voelen.

Uitgelicht: DemenTalent

Met DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is om de zelfwaardering van mensen met dementie te verhogen. Maar ook om te voorzien in hun behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig zijn voor anderen. In onderzoek, met steun van Alzheimer Nederland, wordt nu bekeken of mensen met dementie die deelnemen aan DemenTalent beter presenteren dan mensen met dementie die dit niet doen.