Onderzoekers wereldwijd werken aan een toekomst zonder dementie en een beter leven voor patiënten van nu. Met uw hulp kunnen we meer onderzoek naar dementie mogelijk maken! Wist u dat u ook een grote gift met een speciale bestemming kunt doen, zoals specifiek onderzoek? 
Hieronder vindt u een greep uit de onderzoeken die u kunt steunen.

Onderzoek beschadiging hersencellen voorkomen

Onderzoeker Dr. Tim Vanmierlo wil een nieuw medicijn testen dat het schadelijke alzheimereiwit amyloid onschadelijk(er) kan maken. Amyloid kan namelijk binden aan de 'receptor' van de hersencel, waardoor die cel minder goed met andere cellen kan communiceren en in het ergste geval doodgaat. Dit medicijn zou kunnen voorkomen dat het amyloid bindt en de receptor beschadigt. Bij succes kan dit onderzoek leiden tot nieuwe medicijnstudies. Het zou een prachtige doorbraak zijn! Meer informatie: Beschadiging van hersencellen voorkomen

In 2019 is een bedrag van € 25.000 nodig. Helpt u mee?

Steun dit onderzoek

Onderzoek Gezonde Gewoontesprogramma

Bij 10 tot 20% van de mensen boven de 65 jaar komt ernstige vergeetachtigheid voor. Een deel van hen krijgt dementie. Voor hen kan het moeilijk zijn om thuis te blijven wonen. In de Verenigde Staten is hiervoor het 'Gezonde Gewoontesprogramma' ontwikkeld, dat hen helpt langer gezond en zelfstandig te blijven. Liselotte de Wit onderzoekt of ze de effectiviteit van het programma kan verhogen, zodat het programma ook in Nederland gebruikt kan worden en vergoed wordt door verzekeraars.

Er is € 65.000 nodig voor dit onderzoek. Helpt u mee?

Steun dit onderzoek

Onderzoek naar verandering in de hersencellen bij dementie

Dr. Wiep Scheper en haar team brengen in kaart welke veranderingen plaatsvinden in de hersencellen van mensen met dementie. Als we begrijpen hoe dit verloopt, kunnen we een medicijn ontwikkelen om de voortgang van dementie te remmen of misschien zelfs te stoppen. Dat zou een fantastische doorbraak zijn.

In totaal is een bedrag van € 200.000 nodig voor dit onderzoek. Steunt u dr. Scheper?

Steun dit onderzoek

Onderzoek: DNA en het risico op Alzheimer

In dit onderzoek van Frank Jacobs (Universiteit van Amsterdam) wordt bekeken of zich in de stukken tussen genen herhalingen bevinden van de DNA code, waardoor dementie veroorzaakt wordt. Bij frontotemporale dementie is al aangetoond dat dit inderdaad het geval is. De onderzoekers gaan nu kijken of zulke herhalingen ook sommige vormen van erfelijke alzheimer veroorzaken. Dit zou nieuwe inzichten kunnen geven over het ontstaan van de ziekte en op den duur kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

In totaal is een bedrag van € 200.000 nodig voor dit onderzoek.  Helpt u mee?

Steun dit onderzoek

Onderzoek: Zeewier tegen Alzheimer

Recent vonden de onderzoekers van het Erasmus MC een zeewiersoort die het geheugen van muizen met de ziekte van Alzheimer aanzienlijk verbetert. Ook vonden ze een grote afname van het schadelijke alzheimereiwit amyloid, wat positief is. Dit onderzoek van Monique Mulder (Erasmus MC Rotterdam) bekijkt of dit klopt en hoe zeewier bijdraagt aan de gunstige effecten. Mogelijk kan dit leiden tot behandeling van de ziekte van alzheimer. 

In totaal is een bedrag van € 85.000 nodig voor dit onderzoek.  Helpt u mee?

Steun dit onderzoek

bewegen

Slim bewegen, minder dementie

Veel onderzoek naar preventie van dementie is gericht op beweging. Zo kijkt prof. dr. Erik Scherder in het onderzoek 'Slim bewegen, minder dementie' naar het effect van verschillende activiteitenprogramma's. Kan beweging ervoor zorgen dat mensen met een verhoogd risico op dementie geen of later dementie krijgen? In de programma's worden mensen fysiek en mentaal uitgedaagd. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen begeleidt en beoordeelt de programma's. Zo kunnen de meest effectieve beweegprogramma’s al snel van start gaan om mensen met een verhoogd risico slim te laten bewegen. Meer informatie: Met slim bewegen, minder kans op dementie