Onderzoek via subsidie voor ‘Publiek Private Samenwerking’

Het ministerie van Economische Zaken geeft gezondheidsfondsen de mogelijkheid om subsidie in te zetten voor onderzoek op het eigen terrein. In 2017 leidde het gebruikmaken van deze subsidie voor zogenaamde ‘Publiek Private Samenwerkingen’ (PPS), tot een subsidie (onder voorwaarden) voor drie projecten. Op deze manier heeft Alzheimer Nederland voor ruim 351.000 euro aan wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt. Bekijk hieronder de drie projecten.

Amyloid Beta Oligomers in early Alzheimer’s Disease

Voor het behandelen van de ziekte van Alzheimer, is het noodzakelijk om de ziekte in een zeer vroeg stadium te behandelen en vast te stellen. Om de diagnose zo vroeg te kunnen stellen zijn nieuwe en nauwkeurige testen nodig. Tijdens dit onderzoek wordt een test ontwikkeld voor het meten van Amyloid Beta Oligomeren. Deze schadelijke eiwitten in het hersenvocht zijn naar verwachting te gebruiken als signaalstof voor de eerste ziekteprocessen.

Inge Verberk (VUmc, afdeling Klinische Chemie)
Bedrijfspartner: Crossbeta Biosciences

Aangevraagde PPS subsidie: € 86.173

Imaging Biomarkers for Early diagnosis Of Neurodegenerative Disease

Een MRI-scan kan belangrijke informatie bevatten voor de vroege diagnose van dementie. In het begin van de ziekte zijn de veranderingen in de hersenen echter subtiel en moeilijk aan te tonen. In dit project worden technieken ontwikkeld om MRI-beelden automatisch te laten vergelijken met referentiedata uit bevolkingsonderzoek. Zo wordt automatisch het risico op dementie vastgesteld.

Prof. Dr. W.J. Niessen (Erasmus MC, Departments Radiology and Medical Informatics), Bedrijfspartner: Quantib BV
Aangevraagde PPS subsidie: € 202.150

Ante-mortem detection of protein aggregates for differential diagnosis of dementias by RT-DEM

Een betrouwbare diagnose van de ziekte van Alzheimer is in een vroeg (voor)stadium van de ziekte nog niet te stellen. Daarom wordt een nieuwe test ontwikkeld om het Alzheimereiwit Tau in het hersenvocht aan te tonen. Dit eiwit is naar verwachting te gebruiken als signaalstof voor de eerste ziekteprocessen en de ernst van de ziekteprocessen in de hersenen.

Vandana Gupta (VUmc, afdeling Klinische Chemie)
Bedrijfspartner: ADx NeuroSciences

Aangevraagde PPS subsidie: € 63.000